Postępowanie karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280624
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjal ...

Cena w prawoo.pl:
48.29 zł
59 zł


Postępowanie przed sądem 1 instancji w znowelizowanym procesie karnym

Kala Dariusz, Zgoliński Igor
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241946
W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015–2017), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegaln ...

Cena w prawoo.pl:
100.88 zł
129 zł


Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

Piotr Karlik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381078436
Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie st ...

Cena w prawoo.pl:
100.88 zł
129 zł


Proces karny

Zgryzek Kazimierz, Koper Radosław, Zagrodnik Jarosław, Marszał Kazimierz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381077385
Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspek ...

Cena w prawoo.pl:
77.42 zł
99 zł


Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Świecki Dariusz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240482
Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi d ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Hanna Paluszkiewicz, Barbara Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2006 | Isbn 836055000X
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ...

Cena w prawoo.pl:
24.99 zł
29.9 zł


Postępowanie Karne Dynamika

Anna Gerecka Żołyńska, Barbara Janusz Pohl
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360550298
Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezen ...

Cena w prawoo.pl:
24.99 zł
29.9 zł


Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Barbara Nita
Wydawnictwo: Arche
Wydanie 1/2008 | Isbn 8389356420
Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. \'Unternehmen ...

Cena w prawoo.pl:
41.74 zł
46.2 zł


Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r

Arkadiusz Lach
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076388
Opracowanie zawiera omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę na uchylenie wy ...

Cena w prawoo.pl:
100.88 zł
129 zł


Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych

Kusak Martyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072977
Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w k ...

Cena w prawoo.pl:
42.26 zł
49 zł