Postępowanie karne

Podręczniki Prawnicze, Cezary Kulesza, Piotr Starzyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381580410
Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykład ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Postępowanie karne

Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Grzegorczyk Tomasz, Tylman Janusz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 9/2014 | Isbn 9788327805935
Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2 ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


Postępowanie karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280624
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjal ...

Cena w prawoo.pl:
49.27 zł
59 zł


Postępowanie przed sądem 1 instancji w znowelizowanym procesie karnym

Kala Dariusz, Zgoliński Igor
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241946
W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015–2017), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegaln ...

Cena w prawoo.pl:
93.86 zł
129 zł


Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

Piotr Karlik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381078436
Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie st ...

Cena w prawoo.pl:
93.86 zł
129 zł


Proces karny

Zgryzek Kazimierz, Koper Radosław, Zagrodnik Jarosław, Marszał Kazimierz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381077385
Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspek ...

Cena w prawoo.pl:
75.40 zł
99 zł


Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Dariusz Świecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240482
Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi d ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Hanna Paluszkiewicz, Barbara Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2006 | Isbn 836055000X
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ...

Cena w prawoo.pl:
24.99 zł
29.9 zł


Postępowanie Karne Dynamika

Anna Gerecka Żołyńska, Barbara Janusz Pohl
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360550298
Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezen ...

Cena w prawoo.pl:
24.99 zł
29.9 zł


Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Barbara Nita
Wydawnictwo: Arche
Wydanie 1/2008 | Isbn 8389356420
Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. \'Unternehmen ...

Cena w prawoo.pl:
40.66 zł
46.2 zł