Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Prawo Sądowe, Zdzisław Brodzisz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581134
Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzor ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
149 zł


Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym

Kościółek Anna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381600323
Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w celu egzemplifikacji poszczególnych zagadn ...

Cena w prawoo.pl:
102.81 zł
129 zł


Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Bartosz Trocha
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788364321474
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym ...

Cena w prawoo.pl:
52.35 zł
59.99 zł


Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym

Agnieszka Laskowska Hulisz, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286428
Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem poświęconym problematyce zakresu orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym ...

Cena w prawoo.pl:
160.27 zł
189 zł


Proces karny

Zgryzek Kazimierz, Koper Radosław, Zagrodnik Jarosław, Marszał Kazimierz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381077385
Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspek ...

Cena w prawoo.pl:
76.99 zł
99 zł


Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Barbara Nita
Wydawnictwo: Arche
Wydanie 1/2008 | Isbn 8389356420
Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensst ...

Cena w prawoo.pl:
47.99 zł
49.99 zł


Postępowanie karne w pigułce

Gacka Asiewicz, Prawo w pigułce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381286459
Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań ...

Cena w prawoo.pl:
26.28 zł
29.9 zł


Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz

Piotr Kruszyński, Michał Błoński, Monika Zbrojewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285643
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Kolejne 2. wydanie książki ...

Cena w prawoo.pl:
152.63 zł
179 zł


Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

Mozgawa Saj Marta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481673
W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowyc ...

Cena w prawoo.pl:
72.96 zł
99 zł


Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów

Paluszkiewicz Hanna, Gerecka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326440779
Książka adresowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego.\r\nPodręcznik obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanow ...

Cena w prawoo.pl:
31.36 zł
39 zł