Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Wojciech Jasiński, Jerzy Skorupka, Piotr Kardas, Karolina Kremens, Paweł Wiliński,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381074957
Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania: ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Postępowanie karne w pigułce 2017 Beck

Gacka Asiewicz Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325592431
Książka z postępowania karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięk ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Postępowanie karne

Kulesza Cezary, Starzyński Piotr
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 14/2017 | Isbn 9788325572976
Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane sa przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykłado ...

Cena w prawoo.pl:
56.06 zł
65 zł


Proces Karny w diagramach

Nowicki, Rusinke
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364427138
111 diagramów plus komentarze autorskie. Najnowsza książka uznanych dydaktyków, specjalistów w zakresie procedury karnej (Krzysztofa Nowickiego, Michała Rusinka, Marcina Warchoła) Proces karny w diagramach to zbiór ponad 100 graficznych ...

Cena w prawoo.pl:
26.16 zł
29.9 zł


Proces karny prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016

Grzegorczyk Tomasz, Olszewski Radosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380925953
Profesor Monika Zbrojewska była znanym i cenionym prawnikiem, wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą młodych pokoleń prawników oraz ciepłym człowiekiem. ( ) Ceniono Ją ze względu na wszechstronną wiedzę, cechy charakteru, a ...

Cena w prawoo.pl:
213.68 zł
259 zł

Wysyłka gratis prawo


Postępowanie karne a inne postępowania represyjne

Czarnecki Paweł
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579685
Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie tylko z uwagi na skomplikowany charakter omaw ...

Cena w prawoo.pl:
87.00 zł
89 zł


Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Sławomir Buczma, Michał Hara, Rafał Kierzynka, Paweł Kołodziejski, Andrzej Milew
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585341
Książka stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, jak i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII ...

Cena w prawoo.pl:
181.37 zł
229 zł


Źródła informacji o popełnionym przestępstwie

Jasińska Marta Roksana
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788379720521
Przedmiot opracowania stanowi problematyka związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, kt ...

Cena w prawoo.pl:
65.56 zł
76 zł


Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Nawacki Maciej, Starzyński Piotr
Wydawnictwo: Editions Spotkania
Wydanie /2016 | Isbn 9788379650569
Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nie odchodząc od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormo ...

Cena w prawoo.pl:
38.81 zł
45 zł


Proces karny zarys systemu Waltoś

Waltoś Stanisław, Hofmański Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 11/2015 | Isbn 9788327803320
Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, pro ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł