Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r

Arkadiusz Lach
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076388
Opracowanie zawiera omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę na uchylenie wy ...

Cena w prawoo.pl:
93.86 zł
129 zł


Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych

Kusak Martyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072977
Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w k ...

Cena w prawoo.pl:
43.12 zł
49 zł


Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Wojciech Jasiński, Jerzy Skorupka, Piotr Kardas, Karolina Kremens, Paweł Wiliński,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381074957
Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania: ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Postępowanie karne w pigułce 2017 Beck

Gacka Asiewicz Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325592431
Książka z postępowania karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięk ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Proces Karny w diagramach

Nowicki, Rusinke
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364427138
111 diagramów plus komentarze autorskie. Najnowsza książka uznanych dydaktyków, specjalistów w zakresie procedury karnej (Krzysztofa Nowickiego, Michała Rusinka, Marcina Warchoła) Proces karny w diagramach to zbiór ponad 100 graficznych ...

Cena w prawoo.pl:
26.16 zł
29.9 zł


Postępowanie karne a inne postępowania represyjne

Czarnecki Paweł
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579685
Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie tylko z uwagi na skomplikowany charakter omaw ...

Cena w prawoo.pl:
84.80 zł
89 zł


Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Sławomir Buczma, Michał Hara, Rafał Kierzynka, Paweł Kołodziejski, Andrzej Milew
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585341
Książka stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, jak i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII ...

Cena w prawoo.pl:
176.42 zł
229 zł


Źródła informacji o popełnionym przestępstwie

Jasińska Marta Roksana
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788379720521
Przedmiot opracowania stanowi problematyka związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, kt ...

Cena w prawoo.pl:
66.89 zł
76 zł


Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Nawacki Maciej, Starzyński Piotr
Wydawnictwo: Editions Spotkania
Wydanie /2016 | Isbn 9788379650569
Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nie odchodząc od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormo ...

Cena w prawoo.pl:
39.60 zł
45 zł


Proces karny zarys systemu Waltoś

Waltoś Stanisław, Hofmański Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 11/2015 | Isbn 9788327803320
Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, pro ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł