Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Grzegorczyk Tomasz, Tylman Janusz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 9/2014 | Isbn 9788327805935
Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2 ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


Postępowanie przed sądem 1 instancji w znowelizowanym procesie karnym

Kala Dariusz, Zgoliński Igor
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241946
W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015–2017), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegaln ...

Cena w prawoo.pl:
103.78 zł
129 zł


Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

Piotr Karlik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381078436
Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie st ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Dariusz Świecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240482
Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi d ...

Cena w prawoo.pl:
149.05 zł
199 zł


Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Hanna Paluszkiewicz, Barbara Janusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2006 | Isbn 836055000X
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ...

Cena w prawoo.pl:
22.99 zł
29.9 zł


Postępowanie Karne Dynamika

Anna Gerecka Żołyńska, Barbara Janusz Pohl
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360550298
Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezen ...

Cena w prawoo.pl:
22.99 zł
29.9 zł


Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r

Arkadiusz Lach
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076388
Opracowanie zawiera omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę na uchylenie wy ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych

Kusak Martyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072977
Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w k ...

Cena w prawoo.pl:
40.25 zł
49 zł


Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Wojciech Jasiński, Jerzy Skorupka, Piotr Kardas, Karolina Kremens, Paweł Wiliński,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381074957
Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania: ...

Zapowiedź książki Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Postępowanie karne w pigułce 2017 Beck

Gacka Asiewicz Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325592431
Książka z postępowania karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięk ...