Proces Karny w diagramach

Nowicki, Rusinke
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364427138
111 diagramów plus komentarze autorskie. Najnowsza książka uznanych dydaktyków, specjalistów w zakresie procedury karnej (Krzysztofa Nowickiego, Michała Rusinka, Marcina Warchoła) Proces karny w diagramach to zbiór ponad 100 graficznych ...

Cena w prawoo.pl:
24.07 zł
29.9 zł


Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381078177
W książce z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno z ...

Cena w prawoo.pl:
52.91 zł
69 zł


Postępowanie karne a inne postępowania represyjne

Czarnecki Paweł
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579685
Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie tylko z uwagi na skomplikowany charakter omaw ...

Cena w prawoo.pl:
77.09 zł
89 zł


Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Sławomir Buczma, Michał Hara, Rafał Kierzynka, Paweł Kołodziejski, Andrzej Milew
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585341
Książka stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, jak i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII ...

Cena w prawoo.pl:
196.87 zł
229 zł


Źródła informacji o popełnionym przestępstwie

Jasińska Marta Roksana
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788379720521
Przedmiot opracowania stanowi problematyka związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, kt ...

Cena w prawoo.pl:
58.63 zł
76 zł


Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Nawacki Maciej, Starzyński Piotr
Wydawnictwo: Editions Spotkania
Wydanie /2016 | Isbn 9788379650569
Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nie odchodząc od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormo ...

Cena w prawoo.pl:
36.96 zł
45 zł


Proces karny zarys systemu Waltoś

Waltoś Stanisław, Hofmański Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 11/2015 | Isbn 9788327803320
Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, pro ...


PROCES KARNY ZARYS SYSTEMU WYD11

Waltoś Stanisław, Hofmański Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis
Wydanie 11/2015 | Isbn 9788327803320
Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, pro ...


Postępowanie karne w pigułce 2016 Beck

Aneta Gacka Asiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325584979
Książka z postępowania karnego uwzględnia zmiany wchodzące w życie 15.4.2016 roku wynikającego z cofnięcia reformy procesu karnego. To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zda ...


Proces karny zarys systemu Waltoś

Hofmański Piotr, Waltoś Stanisław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 12/2016 | Isbn 9788326496585
To już dwunaste wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Nie tylko kolor okładki różni je od poprzedniego: - znikł aneks, w którym omówione zostały założenia wielkiej reformy polskiego procesu karnego, uchwalonej przez Sej ...