Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Materiały do konwersatoriów Zeszyt 5

PALUSZKIEWICZ, POHL
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788360550335
Zeszyt V stanowi kontynuację wydanego w 2007 roku opracowania pod tym samym tytułem, jednak liczne i znaczące nowelizacje, jakich dokonał ustawodawca w Dziale XIII Kodeksu Postępowania Karnego od czasu tego wydania, jak też zmiana sytuacji ...

Cena w prawoo.pl:
22.41 zł
24.9 zł


System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego

Kosonoga
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433276
Publikacja adresowana jest nie tylko do praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, ale również do wszystkich uczestników postępowania karnego, wobec których możliwe jest zastosowanie środka dyscyplinującego, w tym m.in. ś ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym

Rossana Broniecka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445620
W opracowaniu przedstawiono ocenę obowiązujących regulacji z punktu widzenia zgodności z Konstytucja RP oraz Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Autorka wskazuje na ewentualne zmiany przepisów związane z implemen ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym

Piaskowska Olga
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445859
W książce szczegółowo omówiono znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnych mogących wywołać tzw. skutek konstytutywny. W książce przedst ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


System Prawa Karnego Procesowego Tom 1

Hofmański Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327803672
Wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego ...

Cena w prawoo.pl:
142.66 zł
199 zł


System Prawa Karnego Procesowego Tom 1 Hofmański

Hofmański Piotr
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327803665
Wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego ...

Cena w prawoo.pl:
106.82 zł
149 zł


Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326494628
Podręcznik kompleksowo opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione zostały zwłaszcza dwa odrębne nurty postępowania: kontradyktoryj ...

Cena w prawoo.pl:
52.75 zł
69 zł


Postępowanie karne część szczególna Skorupka

Ponikowski, Posnow
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444432
Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych prawem karnym procesowym, w szczególności studentów, doktorantów, aplikantów i praktyków wykonujących zawody prawnicze. Całościowe, bardzo przystępne ukazanie prob ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
59 zł


Leksykon polskiej procedury karnej 100 podstawowych pojęć

Bartnik Monika
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325554828
Książka przybliża podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu postępowania karnego. Leksykon stanowi pomoc w nauce postępowania karnego w szczególności dla studentów kierunków prawa i administracji, a także aplikantów. ...

Cena w prawoo.pl:
61.94 zł
79 zł


Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu karnym Komentarz

Paluszkiewicz Hanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325553357
Praktyczny wraz z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus. Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych oraz radc ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł