Sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu karnym

Paluszkiewicz Hanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550417
Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych oraz radców prawnych, a także dla sędziów i prokuratorów. Prezen ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Policja na świecie Hołyst Brunon


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788378064831
Nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania policji, lecz także ukazuje nowe kierunki jej działalności wynikające ze zmian we współczesnym świecie. Hołyst Brunon dokonuje pr ...

Cena w prawoo.pl:
157.00 zł
219 zł


 Oględziny Aspekty procesowe i kryminalistyczne

Witkowska K.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326440830
Książka to kompleksowe opracowanie problematyki procesowych i kryminalistycznych związanych z dokonywaniem oględzin. W książce szczegółowo omówiono zagadnienia związanie z:- dokonywaniem oględzin miejsca, osoby, ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Postępowanie karne Materiały do ćwiczeń Skorupka

Jerzy S.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326415111
Podręcznik adresowany dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a także aplikantów prawniczych. Kiążka stanowi uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch podręcznikach akademickich pod redakcją naukową Zofii Świdy: Postęp ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym

Stefański Ryszard
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326438431
Stan prawny 1.07.2012 rok. Prawo do obrony jest jednym z podstawowych praw oskarżonego, będącym fundamentem\r\nrzetelnego procesu karnego. Gwarantowane jest w Konstytucji RP oraz aktach prawa międzynarodowego. Konstytucji RP art. 42 ust. 2 sta ...

Cena w prawoo.pl:
106.82 zł
149 zł


Postępowanie karne dla radców prawnych

Ewa Targońska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788393178117
Opracowanie zawiera zagadnienia z zakresu procesu karnego uzupełnione o informacje niezbędne do wykorzystania w praktyce zawodowej przez radców prawnych, aplikantów radcowskich przygotowujących się do egzaminu, a także studentów prawa za ...

Cena w prawoo.pl:
129.16 zł
169 zł


Kompendium postępowania karnego

Piotr Mierzejewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788325534820
Kompendium postępowania karnego jest opracowaniem o cechach skryptu akademickiego, opartego na bieżącym stanie prawnym, adresowanego do studentów wydziałów prawa, którego celem jest ułatwienie studentowi rekapitulacji wiedzy zdobytej pod ...

Cena w prawoo.pl:
46.26 zł
59 zł


POSTĘPOWANIE KARNE DYNAMIKA ZESZYT IV MATERIAŁY DO KONW W2

Anna Gerecka Żołyńska, Barbara Janusz Pohl
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788360550298
Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego.\r\n\r\nZeszyt IV pre ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Postępowanie karne wykonawcze Kazusy Becka

Beata Michalska , sędzia Maciej Mitera
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325521516
Powyższa publikacja zwiera kompendium praktycznej wiedzy w dziedzinie\r\nwykonania kary, po uprawomocnieniu się wyroku sądowego. Przedstawione\r\nPaństwu kazusy zostały opracowane przez praktyków i teoretyków z dziedziny\r\nprawa wykonawczego. ...

Cena w prawoo.pl:
34.12 zł
39 zł


Prawo i postępowanie karne Egzamin 2014

Ultrata Marta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325556389
Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2014 roku.\r\nNasz firmowy zestaw z tezami orzeczeń obejmuje cały egzamin:- Kodeks cywilny i Kodeks po ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł