Z problematyki funkcji procesu karnego Grzegorczyk

olszewski, Izydorczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326441233
Wieloaspektowość podjętych zagadnień z tak wielu obszarów badawczych powoduje, że publikacja ma oryginalny i unikatowy charakter. Może wiec okazać się interesującą dla badaczy prawa, ale też dla sędziów i prokuratorów oraz przedst ...

Cena w prawoo.pl:
108.81 zł
149 zł


Metodyka pracy adwokata w sprawach karnych

Jaworski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325549954
Książka wyd. Beck i Jaworskiego z prawa karnego skierowana przede wszystkim do młodych adeptów zawodu prawniczego adwokatów, którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane pr ...

Cena w prawoo.pl:
110.44 zł
149 zł


Prawo do obrony formalnej w transgranicznym postępowaniu karnym w Unii Europejskiej

Demenko A.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442339
Książka jest adresowana zarówno do praktyków: adwokatów i sędziów zaangażowanych w transgraniczną współpracę, jak i do przedstawicieli nauki zainteresowanych rozwojem międzynarodowego, a w szczególności europejskiego post ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Postępowanie karne Boratyńska Wykłady Becka

Jasiński, Chojniak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550943
Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samyc ...

Cena w prawoo.pl:
52.16 zł
69 zł


Sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu karnym

Paluszkiewicz Hanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325550417
Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych oraz radców prawnych, a także dla sędziów i prokuratorów. Prezen ...

Cena w prawoo.pl:
98.43 zł
129 zł


Policja na świecie Hołyst Brunon


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788378064831
Nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania policji, lecz także ukazuje nowe kierunki jej działalności wynikające ze zmian we współczesnym świecie. Hołyst Brunon dokonuje pr ...

Cena w prawoo.pl:
159.94 zł
219 zł


 Oględziny Aspekty procesowe i kryminalistyczne

Witkowska K.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326440830
Książka to kompleksowe opracowanie problematyki procesowych i kryminalistycznych związanych z dokonywaniem oględzin. W książce szczegółowo omówiono zagadnienia związanie z:- dokonywaniem oględzin miejsca, osoby, ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Postępowanie karne Materiały do ćwiczeń Skorupka

Jerzy S.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326415111
Podręcznik adresowany dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a także aplikantów prawniczych. Kiążka stanowi uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch podręcznikach akademickich pod redakcją naukową Zofii Świdy: Postęp ...

Cena w prawoo.pl:
30.05 zł
39 zł


Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym

Stefański Ryszard
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326438431
Stan prawny 1.07.2012 rok. Prawo do obrony jest jednym z podstawowych praw oskarżonego, będącym fundamentem\r\nrzetelnego procesu karnego. Gwarantowane jest w Konstytucji RP oraz aktach prawa międzynarodowego. Konstytucji RP art. 42 ust. 2 sta ...

Cena w prawoo.pl:
108.81 zł
149 zł


Postępowanie karne dla radców prawnych

Ewa Targońska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788393178117
Opracowanie zawiera zagadnienia z zakresu procesu karnego uzupełnione o informacje niezbędne do wykorzystania w praktyce zawodowej przez radców prawnych, aplikantów radcowskich przygotowujących się do egzaminu, a także studentów prawa za ...

Cena w prawoo.pl:
131.57 zł
169 zł