Postępowanie karne Boratyńska

Postępowanie karne Boratyńska

 

99 zł 77.03 Bestseller

Autor: Katarzyna Boratyńska, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński, Studia Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381282338
Wydanie: 3/2018 Stron: 804


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Postępowanie administracyjne 2019, Postępowanie egzekucyjne,Wysyłka

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego.
Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonych nowelizacji i wskazujący na możliwy sposób interpretacji nowych unormowań karnoprocesowych. W publikacji położono nacisk na przedstawienie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone zostały rozważania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednak zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego.
Książka Postępowanie karne skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów prawniczych. Z powodzeniem jednak może służyć także jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może okazać się również pomocne dla absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jak i aplikantów w trakcie ich nauki.