Postępowanie karne Materiały do ćwiczeń Skorupka

Postępowanie karne Materiały do ćwiczeń Skorupka

 

39 zł 31.36Wysyłka

Podręcznik adresowany dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a także aplikantów prawniczych. Kiążka stanowi uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch podręcznikach akademickich pod redakcją naukową Zofii Świdy: Postępowanie karne. Część ogólna oraz Postępowanie karne. Część szczególna.
Na poszczególne części opracowania składają się:
- omówienie ogólnej problematyki danego działu/rozdziału kodeksu postępowania karnego;
- kazusy z postępowania karnego, pozwalające rozwijać umiejętność analizy określonych zdarzeń i przyporządkowywania ich do właściwej normy karnoprocesowej;
- diagramy i tabele, za pomocą których zilustrowano najważniejsze problemy omawianych zagadnień;
- wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, reprezentatywne dla poruszanych kwestii;
- przykładowe pytania testowe.