Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce

Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce W książce szczegółowo omówiono zagadnienie odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz postępowania przed sądami lekarskimi

 

99 zł 79.69

Autor: Iwona Wrześniewska Wal,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381244848
Wydanie: 1/2018 Stron: 320


Inne działy: Socjologia i psychologia, Prawo karne 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo medyczne 2019,Wysyłka

W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienie odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz postępowania przed sądami lekarskimi. Zwrócono także uwagę na powiązanie odpowiedzialności zawodowej lekarzy z odpowiedzialnością karną. W poszczególnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia:
- postępowanie przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz przed sądami lekarskimi,
- system środków zaskarżenia (odwołanie i zażalenie) służące kontroli orzeczeń pierwszej instancji,
- dowody w postępowaniu przed sądem lekarskim oraz opinie biegłych,
- standardy wykonywania zawodu lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich,
- mediacje lekarz-pacjent - praktyka rzeczników i sądów lekarskich.

Publikacja została wzbogacona o liczne orzeczenia Okręgowych Sądów Lekarskich wraz z ich omówieniem i analizą, a także przykłady z orzecznictwa Naczelnego Sądu Lekarskiego i Sądu Najwyższego, który rozpatruje te sprawy w drodze kasacji.
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów medycznych - głównie lekarzy, a także reprezentujących ich przedstawicieli zawodów prawniczych: adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również osoby zarządzające i kierujące podmiotami leczniczymi. Książka powinna przyciągnąć uwagę studentów prawa i medycyny.