Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz

Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Zapowiedź książki Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz

Autor: Andrzej Stempniak,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325596460
Wydanie: 3/2018 Stron: 570


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku.

Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (Rozdział 9 KPC – art. 680–689).

Dział spadku to pojęcie prawne określające wartość majątku wchodzącego w skład spadku oraz dokonujące podziału majątku między spadkobierców.

Niniejsze, 3. wydanie to praktyczny poradnik, który:

wyczerpująco i szczegółowo omawia wszystkie zagadnienia związane z działem spadku oraz procedurę dotyczącą tego postępowania,
uwzględnia najnowszy stan prawny,
został wzbogacony o najnowsze i najważniejsze orzecznictwo i literaturę oraz nowe wzory pism procesowych,
zapewni fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu postępowania o dział spadku.
W prezentowanej publikacji Autor nie ogranicza się jedynie do przepisów formalnoprawnych, lecz odwołuje się także do dość szerokiego spektrum różnego rodzaju żądań pozostających w związku z dokonywanym podziałem substancji majątkowej. Co więcej, znajdziemy w niej dokładne omówienie całej procedury postępowania w sprawie podziału spadku.

W niniejszej publikacji omówione zostały zagadnienia takie jak m.in.:

podmioty postępowania o dział spadku,
wszczęcie postępowania,
zakres kognicji sądu I instancji,
podział spadku,
rodzaje postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu o dział spadku,
zagadnienia szczególne postępowania o dział spadku.
Książka zawiera również wzory pism procesowych z prezentowanego zakresu. Są to m.in.:

wniosek o dział spadku,
wniosek o dział spadku i podział majątku wspólnego,
umowa o dział spadku,
apelacja,
skarga kasacyjna.
Prezentowana publikacja skierowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Może ona także stanowić niezbędną pomoc dla studentów, aplikantów kierunków prawniczych oraz samych spadkobierców stojących przed wyborem drogi prowadzącej do zniesienia wspólności majątku spadkowego i podziału spadku.