Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz

Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

 

169 zł 133.74 Bestseller

Autor: Andrzej Stempniak, Prawo Sądowe,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325596460
Wydanie: 3/2018 Stron: 530


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku. Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (Rozdział 9 KPC – art. 680–689). Dział spadku to pojęcie prawne określające wartość majątku wchodzącego w skład spadku oraz dokonujące podziału majątku między spadkobierców. Niniejsze, 3. wydanie to praktyczny poradnik, który:
- wyczerpująco i szczegółowo omawia wszystkie zagadnienia związane z działem spadku oraz procedurę dotyczącą tego postępowania,
- uwzględnia najnowszy stan prawny,
- został wzbogacony o najnowsze i najważniejsze orzecznictwo i literaturę oraz nowe wzory pism procesowych,
- zapewni fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu postępowania o dział spadku.

W prezentowanej publikacji Autor nie ogranicza się jedynie do przepisów formalnoprawnych, lecz odwołuje się także do dość szerokiego spektrum różnego rodzaju żądań pozostających w związku z dokonywanym podziałem substancji majątkowej. Co więcej, znajdziemy w niej dokładne omówienie całej procedury postępowania w sprawie podziału spadku.