Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń

 

99 zł 89.24

Autor: Bożena Pęśko,
Infor
Isbn: 9788381375009
Wydanie: 1/2019 Stron: 90


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom. Porusza praktyczne kwestie współpracy pracodawcy z komornikiem i administracyjnym organem egzekucyjnym w zakresie sporządzania pism i innych dokumentów niezbędnych przy potrąceniach. Charakteryzuje szczegółowo obowiązki pracodawców dotyczące egzekucji i ustalania wysokości potrącenia. Uwzględnia przy tym zmiany wprowadzone tzw. pakietem alimentacyjnym oraz w zakresie wierzytelności przysługujących osobom wykonującym umowy cywilnoprawne. Pracodawcy i zleceniodawcy muszą m.in. wiedzieć:
jakie są granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń;
w jakich wypadkach należy informować organy egzekucyjne o zmianie okoliczności wpływających na możliwość potrącenia;
na czym polega zbieg egzekucji i według jakich zasad dokonywać potrąceń w takiej sytuacji;
jak dokonać jednoczesnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego.
W publikacji przeanalizowano również zagadnienie ochrony danych osobowych dłużników oraz problematykę zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy.