Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018 Zmiany Dokumentacja Kwoty wolne

 

69.9 zł 65.99

Autor: Kajewska Renata, Młynarska Wełpa Elżbieta,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326968600
Wydanie: 1/2018 Stron: 248


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

Z książki Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018 dowiesz się, w jaki sposób dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia i 1 marca 2018 roku.
Pomniejszanie wynagrodzenia za pracę jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Pracodawca dokonując potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na roszczenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika.
Dowiedz się:
- jak właściwie dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę, z zasiłków chorobowych i macierzyńskich i umów cywilnoprawnych,
- jak współpracować z komornikiem i jakie dokumenty musi wypełniać pracodawca,
- ile wynoszą kwoty wolne od potrąceń w 2018 roku,
- w jakiej części są wolne od egzekucji i potrąceń świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
- jakie są obowiązki pracodawcy przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.