Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej

Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej Komentarz do art. 189, 1891 KPC i przepisów powiązanych: KC (najem, dzierżawa, sprzedaż, służebność, spadki), KSH, KP, KRO, Prawo spółdzielcze

Zapowiedź książki Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej

Autor: Maria Jasińska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325566852
Wydanie: 1/2017 Stron: 400


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Zobowiązania prawo cywilne, Prawo cywilne 2019, Postępowanie cywilne 2019,Wysyłka

Komentarz prezentuje całościowo problematykę związaną z powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa, z uwzględnieniem stanowiska teoretyków prawa i historii tej instytucji.
Zgodnie z art. 189 KPC: „Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”. Artykuł 189 KPC jest specyficznym uregulowaniem – mimo umieszczenia go w KPC – jest to regulacja, która współistnieje z przepisami prawa materialnego – praktycznie w sposób nieograniczony. Mamy zatem do czynienia zarówno z powództwem o ustalenie w zakresie prawa cywilnego (m.in. powództwo o ustalenie zawarcia umowy najmu, ustalenie w zakresie naruszenia praw autorskich) jak i prawa pracy, prawa handlowego i innych.
Jednym z kluczowych problemów związanych z zastosowaniem tego artykułu jest kwestia okoliczności kiedy można korzystać z tego artykułu, w szczególności w aspekcie wykazania interesu prawnego oraz pozostałych okoliczności, wynikających bezpośrednio i pośrednio z tego artykułu. Aspekt ten jest szczególnie interesujący wobec rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie spowodowany zmianą pierwotnej regulacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz rozwiązaniami przyjętymi zarówno za czasów obowiązywania poprzedniej regulacji jak i wprowadzonych zmian jak również poszukiwaniem rozwiązań dla obszarów niedoregulowanych funkcjonujących obecnie.
Publikacja zawiera omówienie pojęć istotnych dla przedstawianej tematyki, m.in. pojęć: interesu prawnego – ewolucji tego terminu oraz funkcjonowania w komentarzach i orzecznictwie oraz res iudicata, które jest ograniczeniem zastosowania powyższego artykułu.
Celem opracowania jest usystematyzowanie zakresu funkcjonowania tego zapisu na różnych płaszczyznach i wskazanie obszarów, które już bogate są w orzecznictwo i są uporządkowane jak również tych, które budzą wiele wątpliwości.
W komentarzu do artykułu wyróżnione są istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które zostały oznaczone jako Ważne dla praktyki. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych.
Niewątpliwie szczególnym elementem, który w tym wypadku ma znaczenie precedensowe jest linia orzecznicza, która odgrywa coraz większe znaczenie i wytycza coraz to nowe obszary regulacji.