Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

 

128 zł 98.61

Autor: Andrzela Gawrońska Baran,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788364512957
Wydanie: 1/2016 Stron: 252


Inne działy: Prawo zamówień publicznych 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

W książce zawarto wiele przykładowych wzorów pozacenowych kryteriów oceny ofert, które mogą być wykorzystane po odpowiednim dostosowaniu do okoliczności oraz warunków planowanego zamówienia publicznego. Autorka w przystępny sposób omówiła także zmiany w przepisach pzp będące następstwem nowelizacji z 2016 r. oraz wynikające z nich konsekwencje dla zamawiających i wykonawców.
Opracowanie wzbogacono o aktualne orzecznictwo polskie i europejskie oraz wybrane przykłady z przeprowadzonych kontroli. Przedstawione zostały zarówno przypadki pozytywne, jak i negatywne, które opatrzono szczegółowymi komentarzami oraz wskazówkami, jak należy postąpić, aby uniknąć popełniania podobnych błędów.
Czytelnicy dowiedzą się, jak stosować m.in. kryteria:
- kosztowe – rachunek kosztów cyklu życia i koszty związane z użytkowaniem,
- jakościowe – związane z parametrami technicznymi i właściwościami estetycznymi i funkcjonalnymi,
- dotyczące personelu – kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
- środowiskowe i innowacyjne,
- związane z terminami – czasem realizacji lub dostawy, data płatności,
- odnoszące się do zaostrzania odpowiedzialności wykonawcy, np. poprzez dodatkowe gwarancje, rękojmie czy kary umowne.

Ponadto publikacja uwzględnia kwestie związane ze stosowaniem klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym promowanie wykonawców gotowych realizować zamówienia społecznie odpowiedzialne, tj. sprzyjające integracji społecznej i zawodowej czy tez zwiększaniu dostępności dla grup społecznie marginalizowanych.