Prawo urzędnicze

Stelina Jakub
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325595180
W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy prawne z tego zakresu określa się mianem prawa urzędnicze ...

Cena w prawoo.pl:
47.03 zł
59 zł


Prawo pocztowe Komentarz

Gaj Magdalena, Laprus Bałuka Tamara, Zaborowska Agnieszka
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325596781
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1113 ze zm.). Komentarz stanowi omówienie przepisów ustawy – Prawo pocztowe wraz z najnowszymi zmianami. Jest to ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
149 zł


Partnerstwo publiczno-prywatne

Kania Michał
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2018 | Isbn 9788380857179
Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ...

Cena w prawoo.pl:
50.61 zł
55 zł


Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne

Leowski Jerzy
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381021043
Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Polsce, zmian w ochronie zdrowia oraz opis miejsca, jakie w tych przekształceniach, zajmuje medycyna naprawcza i zdrowie publiczne. Dobro publiczne czy towar? To dylemat stojący zarówn ...

Cena w prawoo.pl:
45.99 zł
50 zł


Prawo dla lekarzy psychiatrów

Jacek Anna, Kmieciak Błażej, Sarnacka Emilia
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380856226
Praktyczny poradnik prawny dla lekarzy psychiatrów. Książka stanowi kompleksowe opracowanie prawnych aspektów wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Omawia w szczególności: - Nowe regulacje prawne dotyczące stosowania przymusu bezpo ...

Cena w prawoo.pl:
50.61 zł
55 zł


Prawo dla fizjoterapeutów

Paszkowska Małgorzata
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788380856615
W obecnej rzeczywistości prawnej oraz społecznej żaden fizjoterapeuta nie może wykonywać efektywnie i bezpiecznie swego zawodu bez znajomości prawa. Publikacja przybliża podstawowe terminy, jakie łączą się z prawem, oraz instytucje pr ...

Cena w prawoo.pl:
47.84 zł
52 zł


Status prawny psa w Polsce Poradnik praktyka psiarza

Dobrowolska Natalia
Wydawnictwo: Poligraf
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378567677
Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia aspekty prawne dotyczące posiadania psa, związanych z tym praw i obowiązków, takich w jaki sposób poruszanie się z psem w mieście, w plenerze, w środkach transportu, a także w miejscach użyt ...

Cena w prawoo.pl:
78.22 zł
89 zł


Prawo sportowe

Leciak Michał
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282390
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa sportowego, porządkujące rozważania co do głównych zagadnień prawnych w tym zakresie. Zawarty w niej wykład prowadzony jest wedle standardów przyjętych w literaturze zachodniej, stanow ...

Cena w prawoo.pl:
69.00 zł
75 zł


Pojęcie źródła i zakres prawa medycznego

Kubiak Rafał, Kubicki Leszek, Zielińska Eleonora
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381243018
Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I zawarto rozważania terminologiczne oraz zbiorczo przedstawiono charakterystykę poszczególnych zawodów medycznych jako zawodów zaufania publiczneg ...

Cena w prawoo.pl:
262.80 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Nowe Prawo wodne

Ewa Piętowska, Lucyna Osuch Chacińska, Agnieszka Cybulska, Piotr Ćwiek, Marta Stac
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242622
Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w s ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł