Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

 

99 zł 78.39

Autor: Aplikacje prawnicze, Dominika Rydlichowska, Maciej Rydlichowski, Joanna Gręndzińska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325589448
Wydanie: 1/2016 Stron: 220


Inne działy: Kodeks cywilny 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, KPK Komentarz 2018, Orzecznictwo aplikanta,Wysyłka

Książka o Pozwach z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związanych z konstruowaniem pozwu w sprawach gospodarczych. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne wskazówki odnośnie do wymogów formalnych sporządzania pozwów. Zawiera liczne odwołania do literatury prawa oraz orzecznictwa.
W drugiej części książki Pozwy z prawa gospodarczego przedstawiono wybrane pozwy w sprawach gospodarczych i szczegółowo omówiono ich specyfikę.
W książce o pozwach gospodarczych szczególnie zwrócono uwagę na kwestie teoretyczne i praktyczne dotyczące konstruowania żądań pozwu, wniosków o zabezpieczenie, obliczania opłaty sądowej itd. Komentarze do poszczególnych pozwów podkreślają znaczenie ważnych poglądów doktryny i orzecznictwa, skupiając się na praktycznym wymiarze pisania pozwu w konkretnej sprawie.
Książka Pozwy z prawa gospodarczego skierowana jest w szczególności do aplikantów. Będzie ona pomocna podczas sporządzania pozwów na zajęciach oraz w codziennej pracy w kancelarii. Opracowanie to będzie przydatne również aplikantom przygotowującym się do egzaminu zawodowego – adwokackiego lub radcowskiego. Pozwoli ono usystematyzować zdobytą podczas aplikacji wiedzę oraz uzmysłowić aplikantom, że egzamin z prawa gospodarczego nie polega wyłącznie na sporządzaniu umów. Księgarnia poleca na egzamin książkę wydawnictwa Beck Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach