Pracownicy instytucji kultury

Pracownicy instytucji kultury Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania

 

69.9 zł 68.99

Autor: Michał Culepa, Joanna Suchanowska,
Oficyna prawa polskiego
Isbn: 9788326969935
Wydanie: 1/2018 Stron: 116


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

Celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników w instytucjach kultury. Autorzy odpowiadają w niej na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce służb kadrowo-płacowych. Przybliżają problematykę związaną z podstawami zatrudnienia pracowników instytucji kultury, powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz kwestie związane z wynagrodzeniami i czasem pracy.
Z publikacji dowiesz się m.in.:
- Jakie zasady obowiązują przy powoływaniu dyrektora instytucji kultury i jego zastępców?
- Czy powołanie dyrektora instytucji kultury może nastąpić wbrew wskazaniom komisji konkursowej?
- Jak wygląda kwestia podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji artystycznych?
- Czy wydłużonym okresem rozliczeniowym można objąć tylko niektórych pracowników instytucji kultury?
- Czy do naliczenia podstawy nagrody jubileuszowej należy wliczyć dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków?