Pracownik samorządowy w szkole

Pracownik samorządowy w szkole zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy

 

99 zł 83.99

Autor: Patryk Kuzior,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326975639
Wydanie: 1/2018 Stron: 176


Inne działy: Kadry i płace 2019, Karta nauczyciela 2019, Finanse publiczne 2019, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej,Wysyłka

Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykłady z życia szkoły pozwolą na prawidłowe zastosowanie trudnych rozwiązań prawnych w codzienności szkolnej.
Publikacja, kompleksowo omawiając poszczególne zagadnienia prawa pracy ujęte w ustawie o pracownikach samorządowych, w założeniu ma pomagać w rozwiązywaniu problemów w codziennym ich stosowaniu w szkole. Książka zgodna jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Nie jest to typowy komentarz do ustawy, ale praktyczny poradnik, w którym oprócz przybliżenia teoretycznego wielu rozwiązań prawnych, znalazły się liczne odniesienia do praktyki szkolnej. Problemy związane z zatrudnianiem, wynagradzaniem, czasem pracy i innymi kwestiami dotyczącymi pracowników samorządowych w szkole zilustrowane zostały analizami przypadków, z jakimi realnie mają do czynienia dyrektorzy szkół i placówek, a rekomendowane rozwiązania poparto tezami z orzecznictwa sądów oraz organów nadzorczych. Dzięki walorom praktycznym publikacja może stać się dla dyrektorów – a także specjalistów do spraw kadr i płac w szkołach samorządowych – cennym narzędziem – wsparciem dla działań w obszarze kadr i płac.