Prawa konsumenta w teorii i praktyce

Prawa konsumenta w teorii i praktyce

 

119 zł 92.01 Bestseller

Autor: Mariusz Fras, Monika Jagielska, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka Krupa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381281683
Wydanie: 1/2018 Stron: 322


Inne działy: Kodeks cywilny 2018, Prawo upadłościowe i naprawcze 2018, Prawo cywilne 2018, Prawo konkurencji 2018,Wysyłka

Książka o prawach konsumenta omawia istotne problemy dotyczące praw konsumentów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do informacji i edukacji, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do zrzeszania się i reprezentacji oraz prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń, to filary ochrony konsumenta i punkt wyjścia dla rozważań dotyczących pozycji konsumenta na rynku.
Książka Prawa konsumenta w teorii i praktyce porusza zagadnienia, które mieszczą się w obszarze uprawnień konsumenta, prezentując szerokie spectrum problemów i propozycji rozwiązań, będących wynikiem przeprowadzonych przez autorów badań.