Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

 

65 zł 52.79

Autor: Marek Andrzejewski, Skrypty Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287739
Wydanie: 1/2018 Stron: 352


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na tych kierunkach są prowadzone zajęcia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rodzi­ny, a na resocjalizacji (chociaż nie tylko) również z zakresu prawa karnego i postępowania w sprawach nieletnich.