Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

 

179 zł 128.09 Bestseller

Autor: Heropolitańska Izabela,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381242226
Wydanie: 4/2018 Stron: 1048


Inne działy: Postępowanie egzekucyjne, Aplikacja komornicza 2019, Komornik sądowy,Wysyłka

Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych (takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności) oraz zabezpieczenia rzeczowe (m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie). Omawia także zabezpieczenia mniej znane - zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie. Autorka zwraca uwagę na zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń, podając propozycje konkretnych zapisów umownych. Publikacja została gruntownie poszerzona m.in. o wzory umów i dokumentów, na podstawie których prawne zabezpieczenie są ustanawiane lub zmieniane. W nowym wydaniu książka ma trzy części:

I - teoretyczna, w której autorka przedstawia całościowo problematykę prawnego zabezpieczenia zapłaty wierzytelności,

II - prezentuje wzory umów i dokumentów z praktycznymi wyjaśnieniami do nich,

III - zawiera bogatą literaturę i tezy orzeczeń sądowych dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.

Odbiorcami książki są osoby zajmujące się udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz osoby sprzedające towary i usługi w tzw. kredycie kupieckim.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony wolters kluwer - po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.