Równość w prawie administracyjnym

Jerzy Korczak, Piotr Lisowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248709
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Równość w prawie administracyjnym

System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 2

Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Piątek, Jan Tarno
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246422
System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 2

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Bogusław Dauter, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka Medek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381244909
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów sądów administracyjnych, asystentów sędziego, referendarzy sądowych, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych reprezentującyh klientów przed sądami administracyjnym. ...

Cena w prawoo.pl:
176.54 zł
239 zł


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Krzysztof Sobieralski, Paweł Majczak, Biblioteka Administracja Publiczna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611215
Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia związane z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą lub prowadzeniem ruchu drogowego. Precyzuje, kto i w jakich sytuacjach powinien złożyć wniosek o wydanie ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

Sebastian Firkowski, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Łukasz Sadkowski, Kacper So
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281386
Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawni ...

Cena w prawoo.pl:
131.26 zł
169 zł


Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Stepaniuk Mariusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325575373
W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju (art. ...

Cena w prawoo.pl:
154.07 zł
199 zł


Kierunki zmian w administracji publicznej

Fill Wojciech, Mędrala Malgorzata, Mituś Ambroży
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281621
Dynamiczny rozwój gospodarki i nowoczesnych technologii wpływa na tempo zmian zachodzących wewnątrz społeczeństw oraz stawia przed administracją publiczną nowe wyzwania. Monografia Kierunki zmian administracji publicznej stanowi zbiorowe ...

Cena w prawoo.pl:
108.45 zł
129 zł


Straże Komentarz do ustaw

Paweł Drembkowski, Krótkie Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285445
Kompleksowy komentarz dotyczący tematyki straży obejmujący poniższe ustawy: art. 36−41 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.); art. 22 ustawy z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlą ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
149 zł


Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Jan Boć, Jolanta Blicharz
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360631270
Zaprezentowane w zbiorze teksty różnych autorów mają w pierwszej kolejności pomóc studentom studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych w zrozumieniu istoty wielowymiarowej natury organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zł ...

Cena w prawoo.pl:
67.19 zł
78.75 zł


Państwowa Administracja Gospodarcza

Roman Sowiński
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2008 | Isbn 9788360631300
Publikacja przeznaczona dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od ...

Cena w prawoo.pl:
44.79 zł
52.5 zł