Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Stepaniuk Mariusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325575373
W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju (art. ...

Cena w prawoo.pl:
174.89 zł
199 zł


Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej

Agata Cebera
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249348
Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej. Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej. ...

Cena w prawoo.pl:
96.45 zł
129 zł


Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich

Bogdan Dolnicki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249003
Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki procesu tworzenia regulacji prawnych regulujących tryb oraz zasady funkcjonowania aglomeracji miejskich. W opracowaniu omówiono również zagadnienia dotyczące m.in.:- sp ...

Cena w prawoo.pl:
76.99 zł
99 zł


Kontrola administracji publicznej

Jacek Jagielski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 978838129751
Podręcznik adresowany do studentów prawa i administracji, praktyków zajmujących się problematyką kontroli, urzędników organów kontroli oraz do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli administracji publicznej. W celu ułatwi ...

Cena w prawoo.pl:
54.99 zł
69 zł


System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 2

Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Piątek, Jan Tarno
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246422
System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ...

Cena w prawoo.pl:
249.09 zł
329 zł

Wysyłka gratis prawo


Równość w prawie administracyjnym

Jerzy Korczak, Piotr Lisowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248709
...

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Równość w prawie administracyjnym

Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325591212
Komentarz stanowi jedyny na rynku komentarz do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Uwzględnia nowelizację wprowadzającą tzw. zgromadzenia cykliczne oraz wniosek Prezydenta RP o zbadanie jej zgodności z Konstytucją pr ...

Cena w prawoo.pl:
143.31 zł
169 zł


Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Bogusław Dauter, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka Medek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381244909
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów sądów administracyjnych, asystentów sędziego, referendarzy sądowych, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych reprezentującyh klientów przed sądami administracyjnym. ...

Cena w prawoo.pl:
180.19 zł
239 zł


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Krzysztof Sobieralski, Paweł Majczak, Biblioteka Administracja Publiczna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611215
Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia związane z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą lub prowadzeniem ruchu drogowego. Precyzuje, kto i w jakich sytuacjach powinien złożyć wniosek o wydanie ...

Cena w prawoo.pl:
97.69 zł
128 zł


Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

Sebastian Firkowski, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Łukasz Sadkowski, Kacper So
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281386
Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawni ...

Cena w prawoo.pl:
145.21 zł
169 zł