Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

 

79 zł 61.78 Bestseller

Autor: Siudak Łukasz,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326496097
Wydanie: 1/2016 Stron: 336


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomocnymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu ustaw: - Prawo budowlane,
- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- o gospodarce nieruchomościami,
- prawo ochrony środowiska,
- o dostępie do informacji publicznej.