Podręczniki z prawa administracyjnego

Książki z działu prawo administracyjne przeznaczone są głównie dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, prawa administracyjnego i postępowania. Kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego jest książka Prawo administracyjne autorstwa Jan Boć.


Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Jan Boć, Andrzej Chajbowicz
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360631324
Prezentowany tom przedstawia przemyślenia będące wyrazem najnowszych nurtów i tendencji podejmowanych w nauce prawa administracyjnego. Studia, które oddajemy do ...

Cena w prawoo.pl:
84.79 zł
109.99 zł


Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski

Korczak Jerzy,Lisowski Piotr, Ostapski Adam
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 3/2011 | Isbn 9788360631461
Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski Materiały do ćwiczeń ...

Cena w prawoo.pl:
42.29 zł
52.5 zł


Prawo administracyjne Zdyb

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Jerzy Stelmas
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380923614
Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materia ...

Cena w prawoo.pl:
57.24 zł
79 zł

Bestseller

Nauka administracji Boć

Jan Boć, Adam Błaś, Jan Jeżewski
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788360631416
Naukowe opracowanie administracji publicznej pojmowanej jako ustrojowo prawna funkcja państwa i samorządu terytorialnego. Jej autorzy pojmują adm ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zarys prawa administracyjnego

Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna, Serafin Sławomir, Szmulik Bogumił
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788325599379
Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, ...

Cena w prawoo.pl:
50.87 zł
65 zł

Bestseller

Prawo administracyjne materialne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325599416
Stan prawny: październik 2017 r.Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!\r\nPrzyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleks ...

Cena w prawoo.pl:
45.03 zł
59 zł

Bestseller

Nauka administracji Cieślak Zbigniew

Bukowska Joanna, Cieślak Zbigniew, Federczyk Wojciech, Klimaszewski Michał, Majchrz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381070393
Książka o nauce administracji jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę adm ...

Cena w prawoo.pl:
42.71 zł
59 zł

Bestseller

Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Wierzbowski Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 13/2017 | Isbn 9788381072540
Publikacja z prawa administracyjnego przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką o ...

Cena w prawoo.pl:
56.94 zł
79 zł

Bestseller

PRAWO MIEJSCOWE

Dorota Dąbek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326434068
Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących źródeł oraz pozycji prawa miejscowego w polskim systemie prawnym. W publikacji omówiono m.in. ...

Cena w prawoo.pl:
41.90 zł
59 zł


Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Zofia Duniewska, Barbara Jaworska Dębska, Ryszarda Michalska Badziak, Ewa Olejniczak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788326486548
Książka z prawa administracyjnego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowad ...

Cena w prawoo.pl:
56.11 zł
79 zł

Bestseller