Podręczniki z prawa administracyjnego

Książki z działu prawo administracyjne przeznaczone są głównie dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, prawa administracyjnego i postępowania. Kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego jest książka

Prawo administracyjne

autorstwa Zimmerman przedstawiono w niej najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i

sądownictwa administracyjnego

.
Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Małgorzata Stahl, Zofia Duniewska, Barbara Jaworska Dębska, Ryszarda Michalska Badz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788326486548
Książka z prawa administracyjnego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, p ...

Cena w prawoo.pl:
61.59 zł
79 zł


Prawo administracyjne materialne

Małgorzata Stahl, Zofia Duniewska, Barbara Jaworska Dębska, Ewa Olejniczak Szałows
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380925656
Książka z prawa administracyjnego materialnego przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów prawa i administracji, a także dla osób wykonujących zawody prawnicze lub zadania z zakresu administracji publicznej. Książka stanowi k ...

Cena w prawoo.pl:
62.71 zł
79 zł


Nauka administracji Cieślak Zbigniew

Bukowska Joanna, Cieślak Zbigniew, Federczyk Wojciech, Klimaszewski Michał, Majchrz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381070393
Książka o nauce administracji jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, a także dla osób zatrudnionych w podmiotach administracji publiczn ...

Cena w prawoo.pl:
45.12 zł
59 zł


Prawo administracyjne Zimmermann

Jan Aleksander Zimmermann, Jan Zimmermann
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381245098
Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce ...

Cena w prawoo.pl:
53.75 zł
69 zł


Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

Gacka Asiewicz, Prawo w pigułce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381286473
Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań ...

Cena w prawoo.pl:
22.50 zł
24.9 zł


Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Wierzbowski Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 13/2017 | Isbn 9788381072540
Publikacja z prawa administracyjnego przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatk ...

Cena w prawoo.pl:
60.17 zł
79 zł


Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Jan Boć, Andrzej Chajbowicz
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360631324
Prezentowany tom przedstawia przemyślenia będące wyrazem najnowszych nurtów i tendencji podejmowanych w nauce prawa administracyjnego. Studia, które oddajemy do rąk czytelników ukazują stan doktryny wobec najnowszych problemów i wyzwań ...

Cena w prawoo.pl:
85.59 zł
109.99 zł


Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski

Korczak Jerzy,Lisowski Piotr, Ostapski Adam
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 3/2011 | Isbn 9788360631461
Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski Materiały do ćwiczeń ...

Cena w prawoo.pl:
44.69 zł
52.5 zł


Prawo administracyjne Zdyb

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Jerzy Stelmas
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380923614
Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.:- p ...

Cena w prawoo.pl:
62.71 zł
79 zł


Nauka administracji Boć

Jan Boć, Adam Błaś, Jan Jeżewski
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788360631416
Naukowe opracowanie administracji publicznej pojmowanej jako ustrojowo prawna funkcja państwa i samorządu terytorialnego. Jej autorzy pojmują administrację publiczną jako funkcję polegającą na wykonywaniu zadań publiczn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł