Podręczniki z prawa administracyjnego

Książki z działu prawo administracyjne przeznaczone są głównie dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, prawa administracyjnego i postępowania. Kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego jest książka Prawo administracyjne autorstwa Jan Boć.


Prawo administracyjne Zdyb

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Jerzy Stelmas
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380923614
Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materia ...

Cena w prawoo.pl:
62.10 zł
79 zł

Bestseller

Nauka administracji Boć

Jan Boć, Adam Błaś, Jan Jeżewski
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788360631416
Naukowe opracowanie administracji publicznej pojmowanej jako ustrojowo prawna funkcja państwa i samorządu terytorialnego. Jej autorzy pojmują adm ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zarys prawa administracyjnego

Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna, Serafin Sławomir, Szmulik Bogumił
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788325599379
Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, ...

Cena w prawoo.pl:
55.19 zł
65 zł

Bestseller

Prawo administracyjne materialne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325599416
Stan prawny: październik 2017 r.Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!\r\nPrzyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleks ...

Cena w prawoo.pl:
48.85 zł
59 zł

Bestseller

Nauka administracji Cieślak Zbigniew

Bukowska Joanna, Cieślak Zbigniew, Federczyk Wojciech, Klimaszewski Michał, Majchrz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381070393
Książka o nauce administracji jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę adm ...

Cena w prawoo.pl:
46.33 zł
59 zł

Bestseller

Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Wierzbowski Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 13/2017 | Isbn 9788381072540
Publikacja z prawa administracyjnego przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką o ...

Cena w prawoo.pl:
61.78 zł
79 zł

Bestseller

PRAWO MIEJSCOWE

Dorota Dąbek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326434068
Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących źródeł oraz pozycji prawa miejscowego w polskim systemie prawnym. W publikacji omówiono m.in. ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Prawo administracyjne Zimmermann

Zimmerman Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788380923362
Podręcznik z prawa administracyjnego jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego do tak zwanej części ogólnej, przeznac ...

Cena w prawoo.pl:
61.78 zł
79 zł


Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Zofia Duniewska, Barbara Jaworska Dębska, Ryszarda Michalska Badziak, Ewa Olejniczak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788326486548
Książka z prawa administracyjnego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowad ...

Cena w prawoo.pl:
60.87 zł
79 zł

Bestseller

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce 2017 Beck

Prawo w pigułce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325594428
Prawo w pigułce z prawa administracyjnego i postępowania zawiera m.in. zmiany wprowadzone nowelizacjami: ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo o postępowaniu przed ...

Cena w prawoo.pl:
21.60 zł
24.9 zł