Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

 

99 zł 76.31

Autor: Dominika Wetoszka, Aleksandra Ringwelska, Andrzej Zwara, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285933
Wydanie: 1/2018 Stron: 312


Inne działy: Aplikacja notarialna 2019, Aplikacje prawnicze 2019, Aplikacja adwokacka 2019, Aplikacja komornicza 2019,Wysyłka

Autorzy publikacji przypominają w streszczeniu temat od strony teoretycznej, a następnie przedstawiają wyczerpująco w formie przykładów, kazusów, orzeczeń i wzorów pism i dokumentów. W ten sposób autorzy realizują założenie, jakim jest praktyczne podanie wiedzy i jej zastosowanie w praktyce adwokackiej. Dzięki książkom aplikant zrozumie, jak często teoria różni się od praktyki oraz jak rozbieżne orzecznictwo Sądu Najwyższego można wykorzystać w celu i w interesie reprezentowanego klienta, zgodnie z § 6 Zbioru Zasad i Godności zawodu Adwokata. Uzupełnieniem tekstu autorskiego są tabele, schematy i wykresy, które obrazowo przedstawiają proceduralny przebieg postępowań oraz zawierają porównanie różnych instytucji procesowych. Opracowane w ramach podręczników zagadnienia są zgodne z regulaminem szkolenia aplikantów adwokackich uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką, wychodzą poza teorię, która aplikanci poznali na studiach prawniczych. Autorzy przedstawiają materiał z punktu widzenia praktykującego adwokata, wykorzystującego posiadaną wiedzę merytoryczną i metodykę pracy. Podręczniki mają za zadanie służyć w trakcie roku szkoleniowego jako stałe źródło wiedzy, stanowiące uzupełnienie zajęć, tak aby być przydatnymi do przygotowania się do kolokwiów i sprawdzianów.