Prawo administracyjne Zdyb

Prawo administracyjne Zdyb Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego

 

79 zł 62.69 Bestseller

Autor: Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Jerzy Stelmasiak, Piotr Adam Tusiński, Paweł Woroniecki, Marian Zdyb, Agnieszka Żywicka,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380923614
Wydanie: 1/2016 Stron: 744


Inne działy: Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Postępowanie egzekucyjne, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.:
- pojęć, zasad i instytucji prawa administracyjnego,
- organizacji aparatu administracyjnego, w tym podmiotów administrujących niebędących organami władzy publicznej,
- podziału terytorialnego państwa.

W książce skupiono się także na analizie wybranych norm części szczegółowej prawa administracyjnego, w szczególności:
- zagadnień prawa o zgromadzeniach,
- prawa o stowarzyszeniach,
- prawa o lasach,
- prawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- administracyjnoprawnej reglamentacji dostępu do broni i amunicji,
- obrotu napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi,
- zmiany imion i nazwisk oraz prawa o aktach stanu cywilnego.

Książka Prawo administracyjne przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz kierunków pokrewnych, pracowników naukowych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, aplikantów.