Prawo autorskie i pokrewne - wzory umów, komentarz

Książki z prawa autorskiego przedstawiają zakres umów, zagadnienia wolnego dostępu, prawa do programu komputerowego, dzieła osierocone, używanie linków. Przedstawiają również wzory umów m.in. wydawniczą dotyczącą e-booków, o konwersję zawartości w formacie cyfrowym, merchandisingu.

Książki z prawa autorskiego

dla osób zawierających umowy z zakresu prawa autorskiego, dla pracowników wydawnictw, organizatorów imprez kulturalnych, producentów filmowych, telewizyjnych i multimedialnych, fotografów, muzyków, adwokatów i radców prawnych zajmujących się tą dziedziną
Prawo autorskie wzory umów z komentarzem

Piotr Ślęzak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381245081
Komentarz ze wzorami umów przeznaczony jest dla osób zawierających umowy z zakresu prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej, a zwłaszcza dla pracowników wydawnictw, organizatorów imprez kulturalnych, producentów filmow ...

Cena w prawoo.pl:
103.78 zł
129 zł


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

Piotr Ślęzak, Michał Barański, Katarzyna Grzybczyk, Jarosław Zagrodnik, Mariusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588397
Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Komentarz w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. ...

Cena w prawoo.pl:
162.63 zł
189 zł


Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego

Joanna Sitko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381603706
Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykańskim. Przedmiotem analizy w książce o p ...

Cena w prawoo.pl:
103.78 zł
129 zł


Prawnokarna ochrona znaków towarowych

Natalia Daśko, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595029
Monografia stanowi pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe omówienie regulacji dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych funkcjonujących w polskim porządku prawnym z silnym kontekstem prawnoporównawczym – analizie poddano ...

Cena w prawoo.pl:
101.86 zł
119 zł


Ilustrowane prawo autorskie

Ryszard Markiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381600361
Ilustrowane prawo autorskie to przewodnik po współczesnym polskim i europejskim prawie autorskim. Nowatorskość tej książki polega na wykorzystaniu obszernego materiału ilustracyjnego, który ułatwia zrozumienie problemów prawa autorskie ...

Cena w prawoo.pl:
92.01 zł
125 zł


Prawo autorskie i prasowe Twoje Prawo

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 23/2018 | Isbn 9788381581097
Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia p ...


Własność intelektualna w przedsiębiorstwie

Aleksandra Nowak Gruca
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043911
Praktyczny poradnik omawiający zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Jako jedyny na rynku prezentuje problematykę PWI z perspektywy życia organizacji – od momentu jej powstania, poprzez wczesny oraz ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
157.5 zł


Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

Rafał Golat
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788378042754
Komentarz do artykułu ustawy z prawa autorskiego, wzbogacony materiałami związanymi z praktyką stosowania prawa, tj. przykładowe wzory dokumentów (w tym umowy i pisma procesowe) oraz tezy orzeczeń sądowych, dotyczące konkretnych stanów ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
178.5 zł


Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat

Rafał Golat, Skrypty Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381288705
Skrypty Becka napisane zostały przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, zainteresowanych pogłębieniem swoich wiadomości na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych. Po skrypt niniejszy się ...

Cena w prawoo.pl:
49.67 zł
65 zł


Zarząd wspólnym prawem autorskim

Michał Markiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247832
Książka prezentuje ustawowe zasady zarządu, możliwości ingerencji sądu w zarząd oraz umowne modyfikacje zasad zarządu. Publikacja prezentuje ustawowe zasady zarządu, możliwości ingerencji sądu w zarząd oraz umowne modyfikacje zasad ...

Cena w prawoo.pl:
103.78 zł
129 zł