Prawo autorskie i pokrewne - wzory umów, komentarz

Książki z prawa autorskiego przedstawiają zakres umów, zagadnienia wolnego dostępu, prawa do programu komputerowego, dzieła osierocone, używanie linków. Przedstawiają również wzory umów m.in. wydawniczą dotyczącą e-booków, o konwersję zawartości w formacie cyfrowym, merchandisingu.

Książki z prawa autorskiego

dla osób zawierających umowy z zakresu prawa autorskiego, dla pracowników wydawnictw, organizatorów imprez kulturalnych, producentów filmowych, telewizyjnych i multimedialnych, fotografów, muzyków, adwokatów i radców prawnych zajmujących się tą dziedziną
Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe

Marek Salamonowicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244558
Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe. Z publikacji dowiesz się, jakie są cechy umowy o prace badawczo-rozwojowe, a także jaki może być jej zakres, składniki oraz ograniczenia swobody kontraktowania. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe

Prawo własności intelektualnej

Monika Nowikowska, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło Chlabicz, Magdalena Rutkowska S
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244817
Podręcznik akademicki z prawa własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie podręcznika akademickiego od wielu lat funkcjonującego na rynku wydawniczym, obejmującego w jednym tomie zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokr ...

Cena w prawoo.pl:
62.09 zł
79 zł


Prawo autorskie wzory umów z komentarzem

Piotr Ślęzak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381245081
Komentarz ze wzorami umów przeznaczony jest dla osób zawierających umowy z zakresu prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej, a zwłaszcza dla pracowników wydawnictw, organizatorów imprez kulturalnych, producentów filmow ...

Cena w prawoo.pl:
100.88 zł
129 zł


Prawo autorskie Barta

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788326496943
Książka przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie. Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone i zmienione - blisko 30% materiału dodano lub ...

Cena w prawoo.pl:
100.88 zł
129 zł


Prawo autorskie Komentarz dla praktyków

Golat Rafał
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788378042754
Komentarz do artykułu ustawy z prawa autorskiego, wzbogacony materiałami związanymi z praktyką stosowania prawa, tj. przykładowe wzory dokumentów (w tym umowy i pisma procesowe) oraz tezy orzeczeń sądowych, dotyczące konkretnych stanów ...

Cena w prawoo.pl:
133.19 zł
178.5 zł


Ochrona własności intelektualnej Michniewicz

Michniewicz Grzegorz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325586782
Trzecie wydanie podręcznika prawniczego o ochronie własności zostało zaktualizowane i zmodernizowane w stosunku do poprzednich. Zawiera zmiany związane z pewną ingerencją ustawodawcy w ostatnią wersję wcześniej znowelizowanej ustawy. Z ...

Cena w prawoo.pl:
55.19 zł
65 zł


Prawo autorskie i prawa pokrewne

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381077927
Książka z prawa autorskiego jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki prawa autorskiego. Niezwykle cenne jest omówienie: - kwestii związanych z właściwym redagowaniem umów z ...

Cena w prawoo.pl:
55.19 zł
69 zł


Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat

Rafał Golat
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2016 | Isbn 9788325584658
Skrypty Becka z prawa autorskiego i pokrewnego napisane zostały przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, zainteresowanych pogłębieniem swoich wiadomości na temat prawa autorskiego i praw pok ...

Cena w prawoo.pl:
52.33 zł
65 zł


Prawnokarna ochrona znaków towarowych

Natalia Daśko
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595029
Monografia stanowi pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe omówienie regulacji dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych funkcjonujących w polskim porządku prawnym z silnym kontekstem prawnoporównawczym – analizie poddano ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
119 zł


UTWÓR MULTIMEDIALNY JAKO ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH

Joanna Szyjewska Bagińska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788360186916
Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie problematyki utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych jako przedmiotu prawa autorskiego. Celem niniejszej książki było udzielenie odpowiedzi na p ...

Cena w prawoo.pl:
44.85 zł
49 zł