Prawo autorskie Barta

Prawo autorskie Barta

 

129 zł 94.81 Bestseller

Autor: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326496943
Wydanie: 4/2016 Stron: 772


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Prawo autorskie 2019, Wzory pism procesowych, Prawo autorskie Prawo patentowe,Wysyłka

Książka przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie.
Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone i zmienione - blisko 30% materiału dodano lub zasadniczo zmodyfikowano. Spowodowane to było zmianą stanu normatywnego (dwie nowelizacje polskiego prawa autorskiego w 2015 roku) i niektórych poglądów autorów, a także rozbudową analizy wybranych kwestii, np.:
- ściągania nielegalnych plików z internetu,
- dopuszczalności używania odnośników (linków),
- dzieł osieroconych,
- zasad stosowania testu trójstopniowego. Autorzy uwzględnili problemy prawa autorskiego poruszane na studiach podyplomowych prowadzonych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, a także stanowiące przedmiot sporów sądowych lub opinii prawnych. Omówili również odpowiednie aspekty prawa Unii Europejskiej.
Stan prawny: 1 stycznia 2016 rok