Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat

Prawo autorskie i prawa pokrewne Golat

 

65 zł 54.04 Bestseller

Autor: Rafał Golat, Skrypty Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288705
Wydanie: 10/2018 Stron: 292


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Prawo autorskie 2019, Wzory pism procesowych, Prawo autorskie Prawo patentowe,Wysyłka

Skrypty Becka napisane zostały przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, zainteresowanych pogłębieniem swoich wiadomości na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych. Po skrypt niniejszy sięgnąć mogą również prawnicy prowadzący praktykę w różnych zawodach, a nawet osoby bez specjalistycznego przygotowania prawniczego, zainteresowane z określonych względów ochroną twórczej lub artystycznej własności intelektualnej (twórcy, artyści wykonawcy, pracownicy organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sferze usług rozrywkowych itp.).
Pomocą dla osób bliżej zainteresowanych konkretnymi problemami o bardziej szczegółowym charakterze są zamieszczone na początku każdego z rozdziałów obszerne wybory literatury przedmiotu. Wydanie dziesiąte zostało wzbogacone o nową literaturę przedmiotu, uwzględnia również ostatnie zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów wykonawców oraz nową ustawę z 15.6.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. W wydaniu tym, w podsumowaniu poszczególnych rozdziałów znajdują się omówienia przykładowych stanów faktycznych oraz podsumowujące schematy.