Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Książki i komentarze to wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego oraz ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcia niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa bankowego. Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, W jaki sposób również dla pracowników banków a także innych instytucji finansowych.


Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska

Marta Stanisławska, Anna Fujak, Adam Łukaszewski, Joanna Niewiadomska, Komentarze B
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325598976
Komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim, który będzie przeznaczony głównie do przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich oraz radców prawnych i adwokatów świadczących doradztwo prawne na rzecz takich przedsiębiorców. ...

Cena w prawoo.pl:
126.49 zł
149 zł


Prawo Bankowe Ofiarski

Zbigniew Ofiarski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788381070003
Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracow ...

Cena w prawoo.pl:
55.19 zł
69 zł


USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Barbara Bajor, Anna Zalcewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380922556
Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji p ...

Cena w prawoo.pl:
166.49 zł
199 zł


Skimming aspekty kryminalistyczne Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej

Paweł Opitek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597139
Monografia stanowi pierwsze opracowanie naukowe dotyczące skimmingu. Chodzi o „kradzież” danych kart płatniczych i nielegalne ich wykorzystanie. Jednak współczesny obraz skimmingu wkracza także w obszary teleinformatyki, ekonomii i mie ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
119 zł


Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, Urszula Banaszczak Soroka, Anna Bł
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325599010
Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). Znowelizo ...

Cena w prawoo.pl:
159.83 zł
199 zł


Prawo bankowe Ustawa o NBP 2017 Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 25/2017 | Isbn 9788325586577
Stan prawny: 2 lutego 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). Seria \"Twoje Prawo\" zawiera Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy ...

Cena w prawoo.pl:
18.16 zł
19.9 zł


Prawo bankowe Komentarz

Sikorski Grzegorz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325567415
Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.:\r\n - ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ge ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Polskie prawo bankowe

Mikos Sitek Agnieszka, Zapadka Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie /2009 | Isbn 9788376017778
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zarysu systemu bankowego w Polsce z jednoczesnym wskazaniem faktu współwystępowania prawa bankowego publicznego i prywatnego. W opracowaniu dokonano prezentacji podstawowych pojęć funkcjonują ...

Cena w prawoo.pl:
42.26 zł
49 zł


Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz

Herbet, Pawłowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325564148
Komentarz święty jest spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, jakie gromadzą środki pieniężne swoich członków, udzielają im pożyczek i kredytów, przeprowadzają na ich zlecenie rozliczenia finansowe dodatkowo pośredniczą ...

Cena w prawoo.pl:
127.56 zł
169 zł


Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych

Iwański Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325559663
Książka autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu prawa bankowego dr Wojciecha Iwańskiego przedstawia naukową analizę umowy rachunku bankowego z punktu widzenia nowych przepisów o usługach płatniczych, w tym z uwzględni ...

Cena w prawoo.pl:
79.69 zł
99 zł