Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Książki i komentarze to wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego oraz ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcia niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa bankowego. Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, W jaki sposób również dla pracowników banków a także innych instytucji finansowych.


Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Twoje Prawo
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 29/2019 | Isbn 9788381582964
Stan prawny 10 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Prawo bankowe – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187) 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad ...

Cena w prawoo.pl:
22.99 zł
24.9 zł


Prawo Bankowe Ofiarski

Zbigniew Ofiarski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788381070003
Książka z prawa bankowego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracow ...

Cena w prawoo.pl:
52.91 zł
69 zł


Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska

Marta Stanisławska, Anna Fujak, Adam Łukaszewski, Joanna Niewiadomska, Komentarze B
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325598976
Komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim, który będzie przeznaczony głównie do przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich oraz radców prawnych i adwokatów świadczących doradztwo prawne na rzecz takich przedsiębiorców. ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
149 zł


USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Barbara Bajor, Anna Zalcewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380922556
Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji p ...

Cena w prawoo.pl:
160.49 zł
199 zł


Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 27/2018 | Isbn 9788381283854
Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Cena w prawoo.pl:
20.45 zł
24.9 zł


Skimming aspekty kryminalistyczne Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej

Paweł Opitek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597139
Monografia stanowi pierwsze opracowanie naukowe dotyczące skimmingu. Chodzi o „kradzież” danych kart płatniczych i nielegalne ich wykorzystanie. Jednak współczesny obraz skimmingu wkracza także w obszary teleinformatyki, ekonomii i mie ...

Cena w prawoo.pl:
101.86 zł
119 zł


Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, Urszula Banaszczak Soroka, Anna Bł
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325599010
Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). Znowelizo ...

Cena w prawoo.pl:
171.19 zł
199 zł


Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim

C.H. Beck
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 26/2017 | Isbn 9788325599096
Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Cena w prawoo.pl:
23.51 zł
24.9 zł


Prawo bankowe Ustawa o NBP 2017 Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 25/2017 | Isbn 9788325586577
Stan prawny: 2 lutego 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). Seria \"Twoje Prawo\" zawiera Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy ...

Cena w prawoo.pl:
16.71 zł
19.9 zł


Prawo bankowe Komentarz

Sikorski Grzegorz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325567415
Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.:\r\n - ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ge ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł