Prawo budowlane 2017 Praktyczny komentarz dla zarządców nieruchomości

Prawo budowlane 2017 Praktyczny komentarz dla zarządców nieruchomości

 

49.9 zł 39.84Wysyłka

Książka składa się z komentarza do najnowszych zmian napisanego w praktyczny sposób przez eksperta. Ponadto publikacja zawiera pełną i aktualną treść ustawy Prawo budowlane. Najważniejsze kwestie poruszane w publikacji to: obowiązki i uprawnienia zarządcy budynku, wybór oraz zmiana zarządcy nieruchomości, utrzymanie obiektów budowlanych oraz katastrofa budowlana.
Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny zmiany tak, by Czytelnik mógł zapoznać się z nimi bez konieczności sięgania do konkretnych przepisów. Jednak zainteresowani literalnym brzmieniem przepisów znajdą w książce także pełną i aktualną treść ustawy Prawo Budowlane. Komentarz uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie kluczowych zmian dla zarządzania nieruchomościami.

Założenia i objaśnienia skrótów
Organy i publikatory
Wprowadzenie
I. Zarządca nieruchomości a administrator nieruchomości – różnice oraz definicje
Umowa o zarządzanie a umowa o administrowanie
Forma umowy o zarządzanie i jej istota
Strona umowy o zarządzanie
II. Uprawnienia i obowiązki zarządcy nieruchomości
Uprawnienia i obowiązki szczegółowe zarządcy
Ograniczenie uprawnień zarządcy
III. Wybór oraz zmiana zarządcy nieruchomości oraz możliwe zmiany w zarządzie wspólnoty
Wybór zarządcy nieruchomości
Zmiana zarządcy a zmiana zarządu
Zmiana zarządu wspólnoty
IV. Utrzymanie obiektów budowlanych
Nowy obowiązek od 7 stycznia 2016 r. w zakresie kontroli technicznej obiektu
Obowiązki niewynikające z prawa budowlanego po nowelizacji, a przeniesione do innych aktów prawnych
V. Katastrofa budowlana
Pojęcia ustawowe i wyjaśnienia
VI. Organy budowlane
VII. Kluczowe zmiany dla zarządzania nieruchomościami w Prawie budowlanym
Podsumowanie
Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane