Komentarze do prawa budowlanego na 2018 rok

Przepisy z zakresu prawa budowlanego, procesu i funkcji technicznych, budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych, odpowiedzialności zawodowej. Książki zawierają również omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. - nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 (tekst ujednolicony).


Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325588151
Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan p ...

Cena w prawoo.pl:
225.39 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych

Mieczysław Połoński, Jolanta Nagraba, Kamil Pruszyński, Waldemar Misiak
Wydawnictwo: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788372449962
Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych. 1. Wiadomości ogólne o procesie inwestycyjnym w budownictwie 2. Uczestnicy budowlanego procesu ...

Cena w prawoo.pl:
22.86 zł
25 zł


Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Despot Mładanowicz Arkadiusz, Gliniecki Andrzej, Kostka Zdzisław, Ostrowska Anna, P
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788380924031
Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także ...

Cena w prawoo.pl:
190.88 zł
259 zł

Bestseller

Prawo budowlane 2017 Praktyczny komentarz dla zarządców nieruchomości

Łukasz Siudak
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956164
Książka składa się z komentarza do najnowszych zmian napisanego w praktyczny sposób przez eksperta. Ponadto publikacja zawiera pełną i aktualną treść ustaw ...

Cena w prawoo.pl:
40.91 zł
49.9 zł

Bestseller

Prawo budowlane Komentarz

Buliński Kamil, Despot Mładanowicz Arkadiusz, Filipowicz Tomasz, Kosicki Artur, Plu
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788326496417
Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadcz ...

Cena w prawoo.pl:
175.12 zł
199 zł

Bestseller

Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz

Kisilowska Helena, Smarż Joanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072588
Komentarz jest pierwszym opracowaniem zawierającym pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględ ...

Cena w prawoo.pl:
116.50 zł
149 zł

Bestseller

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 26/2017 | Isbn 9788381074810
Stan prawny na 03.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków tec ...

Cena w prawoo.pl:
15.59 zł
17.9 zł

Bestseller

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego

Szafrański Dariusz, Wojciech Białończyk, Andrzej Bielecki, Łukasz Kasiak, Jacek P
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325581954
W prezentowanym Komentarzu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.20002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej Autorzy szczegółowo przedstawili zasady ...

Cena w prawoo.pl:
120.64 zł
149 zł


Reprywatyzacja na przykładzie gruntów warszawskich

Łukasz Bernatowicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326483226
W książce w sposób całościowy i wielowątkowy przedstawiono zagadnienie nacjonalizacji (komunalizacji) gruntów warszawskich poprzez analizę tła historyczno-p ...

Cena w prawoo.pl:
76.28 zł
99 zł


Książka obiektu budowlanego


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn BKA135
Opracowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ...

Cena w prawoo.pl:
44.73 zł
49.9 zł