Komentarze do prawa budowlanego na 2019 rok wyd. Wolters

Książki zawierają najnowsze zmiany z 2017 i 2019 roku. Przepisy z zakresu prawa budowlanego, procesu i funkcji technicznych, budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych, odpowiedzialności zawodowej.

Prawo budowlane komentarz

zawiera również omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 11 stycznia 2019 r. o pozwoleniu na budowę, drogach publicznych, nadzoru nad robotami budowlanymi, inwestycji mieszkaniowych. Książki i

komentarze

przeznaczone są dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, pracowników organów administracji publicznej oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów
Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Duże Komentarze, Despot Mładanowicz Arkadiusz, Gliniecki Andrzej, Kostka Zdzisław,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788380924031
Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzie ...

Cena w prawoo.pl:
199.01 zł
259 zł


Prawo budowlane Komentarz

Marek Wierzbowski, Arkadiusz Despot Mładanowicz, Mirosław Wincenciak, Tomasz Filipo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381245661
Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budo ...

Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
239 zł


Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381288958
Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentu ...

Cena w prawoo.pl:
238.82 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego

Magdalena Ługiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046561
Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówki, a także wzory przykładowych uc ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
157.5 zł


Decyzje środowiskowe

Anna Siwkowska, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288552
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta ...

Cena w prawoo.pl:
111.27 zł
129 zł


Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz

Okolski Dariusz, Komentarze Kompaktowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325576929
Komentarz do prawa budowlanego pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan spra ...

Cena w prawoo.pl:
238.82 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325588151
Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje ...

Cena w prawoo.pl:
238.82 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz

Kisilowska Helena, Smarż Joanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072588
Komentarz jest pierwszym opracowaniem zawierającym pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniającym najnowsze zmiany prawne, które weszły w życie w 2016 r. oraz od 1 s ...

Cena w prawoo.pl:
112.34 zł
149 zł


Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

Dziedzic Bukowska Joanna, Jaworski Jacek, Sosnowski Paweł
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380920538
Autorzy leksykonu o prawie budowlanym skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.:\r\n- przygotowywania projektó ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
169 zł


Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Kania Michał
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389363886
Komentarz zawiera omówienie przepisów z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z tekstem podstawowych aktów prawnych oraz wzorami pism i umowy na usługi.\r\nAnalizowana ustawa wraz z ustawą z dnia 19 grudnia ...

Cena w prawoo.pl:
49.36 zł
64 zł