Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym

Marzenna Kałka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380280755
Nowe unijne i krajowe prawo celne (obowiązujące od 20 sierpnia 2016 r.) wprowadziło nowy tryb prowadzenia postępowań celnych w oparciu o przepisy Unijnego Kodek ...

Cena w prawoo.pl:
59.27 zł
74 zł

Bestseller

Prawo celne prawo w praktyce

Ewa Gwardzińska, Mirosława Laszuk, Małgorzata Masłowska, Robert Michalski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381074278
Publikacja z prawa celnego w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak: ...

Cena w prawoo.pl:
115.48 zł
149 zł

Bestseller

Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego

Marzenna Kałka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380280571
Nowe przepisy tzw. pakietu unijnego kodeksu celnego obowiązujące od maja 2016 r. wprowadziły nowe uproszczenia celne oraz zmiany w zakresie stosowania dotychczaso ...

Cena w prawoo.pl:
53.57 zł
66 zł

Bestseller

Polsko-rosyjski słownik prawa celnego

Kapusta Piotr
Wydawnictwo: Dr Lex
Wydanie /2016 | Isbn 9788379222964
Komplet 2 książek: Polsko-rosyjski słownik prawa celnego Polsko-rosyjski słownik prawa celnego zawiera 35 000 haseł obejmujących terminologię celną stosowan ...

Cena w prawoo.pl:
88.67 zł
99 zł


Polsko-angielski słownik handlu zagranicznego i prawa celnego Unii Europejskiej

Kapusta Piotr
Wydawnictwo: Dr Lex
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788379222070
Polsko-angielski słownik handlu zagranicznego i prawa celnego Unii Europejskiej składa się z 60 000 tysięcy haseł i przychodzi z pomocą tym wszystkim, którzy ...

Cena w prawoo.pl:
106.59 zł
119 zł


Prawo celne i podatek akcyzowy

Nowak Tomasz, Stanisławiszyn Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326481024
W książce omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego oraz aspekty proceduralne. Opracowanie zawiera kwestie obecne w pracy organów ...

Cena w prawoo.pl:
106.17 zł
139 zł


Ustawa o służbie celnej komentarz

Halicki Andrzej
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788372857897
Pierwsza taka pozycja na rynku wydawniczym. Jest przykładem opracowania napisanego pod każdym względem profesjonalnie a równocześnie zrozumiałe nie tylko dla s ...

Cena w prawoo.pl:
90.16 zł
99.9 zł

Bestseller

Zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej przedsiębiorstwa

Sowiński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481901
W książce omówiono teoretyczne i praktyczne obszary wykorzystywania reguł pochodzenia towarów w zarządzaniu działalnością eksportową przedsiębiors ...

Cena w prawoo.pl:
75.62 zł
99 zł


Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą

Machalica Drozdek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326480744
Publikacja przeznaczona jest dla specjalistów z działów importu, pracowników administracji celnej i podatkowej, a także dla podmiotów dokonujących obrotu towa ...

Cena w prawoo.pl:
75.62 zł
99 zł


Słownik prawa celnego angielsko-polski

Kapusta Piotr
Wydawnictwo: Dr Lex
Wydanie /2011 | Isbn 9788361448884
Słownik zawiera 30 000 haseł obejmujących terminologię celną stosowaną w Unii Europejskiej do roku 2009, terminologię używaną w konwencjach celnych oraz has ...

Cena w prawoo.pl:
88.67 zł
99 zł

Bestseller