Prawo cywilne część ogólna Brzozowski

Prawo cywilne część ogólna Brzozowski

 

65 zł 49.50

Autor: Brzozowski Adam, Kocot Wojciech, Elżbieta Skowrońska Bocian,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326493553
Wydanie: 3/2015 Stron: 332


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

W książce z prawa cywilnego zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak:

- pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej,
- prawo podmiotowe,
- oświadczenie woli i czynności prawne,
- ochrona dóbr osobistych,
- przedstawicielstwo (ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury),
- przedawnienie.

Trzecie już wydanie podręcznika zostało istotnie zmienione i uzupełnione o liczne odwołania do aktualnych poglądów doktryny i najnowsze wypowiedzi judykatury. Uwzględnia również najnowsze zmiany legislacyjne, dotyczące przede wszystkim nowej regulacji form czynności prawnych w kodeksie cywilnym.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla praktyków - w szczególności, ale nie tylko - sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów sadowych, prokuratorskich, radcowskich i adwokackich.

Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób przeżyć życia, nie będąc podmiotem praw z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych, gdyż zarówno urodzenie się człowieka, jak i jego śmierć pociągają za sobą powstanie skutków cywilnoprawnych. Biorąc to pod uwagę, autorzy ilustrują swój wykład wieloma nieskomplikowanymi przykładami funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa z praktyki i judykatury. Wykorzystali też lata doświadczeń dydaktycznych wynikających z prowadzenia zajęć kursowych i seminariów.