Prawo cywilne część ogólna Brzozowski

Prawo cywilne część ogólna Brzozowski

 

65 zł 52.89 Bestseller

Autor: Adam Brzozowski, Wojciech Kocot, Elżbieta Skowrońska Bocian, Podręcznik prawo,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381601085
Wydanie: 4/2018 Stron: 436


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W książce z prawa cywilnego zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak:
- pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej,
- stosunek cywilnoprawny oraz prawo podmiotowe,
- oświadczenie woli i czynności prawne,
- ochrona dóbr osobistych,
- przedstawicielstwo (ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury),
- przedawnienie i terminy zawite.
Czwarte wydanie książki Prawo cywilne część ogólna zostało zmienione i uzupełnione o liczne odwołania do aktualnych poglądów doktryny i najciekawszych wypowiedzi judykatury. Uwzględnia również najnowsze zmiany legislacyjne w kodeksie cywilnym. Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób przeżyć życia, nie będąc podmiotem praw z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych, gdyż zarówno urodzenie się człowieka, jak i jego śmierć pociągają za sobą powstanie skutków cywilnoprawnych. Biorąc to pod uwagę, autorzy ilustrują swój wykład wieloma przykładami funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa z praktyki kontraktowej i orzecznictwa. Przygotowując niniejszy podręcznik z prawa cywilnego, wykorzystali doświadczenia dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć kursowych i seminariów.