Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek

Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach

 

59 zł 47.44 Bestseller

Autor: Jerzy Ciszewski, Anna Stępień Sporek,
LexisNexis Polska
Isbn: 9788327800602
Wydanie: 5/2014 Stron: 408


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Zobowiązania prawo cywilne, Prawo cywilne 2019, Postępowanie cywilne 2019,Wysyłka

Prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach. Podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty.
Książka skierowana do studentów prawa i administracji jako wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu zdobytych już wiadomości.
Książka jest próbą przedstawienia części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i prawa rodzinnego w pytaniach i odpowiedziach. Ta dosyć nietypowa forma opracowania powyższej materii spowodowała konieczność dokonania selekcji i omówienia najważniejszych zagadnień, które zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część podręcznika jest najbardziej rozbudowana z uwagi na fakt, że dalsze studia nad prawem cywilnym nie są możliwe bez dokładnego poznania części ogólnej prawa cywilnego.
Książka ma służyć przede wszystkim studentom prawa i administracji. Może stanowić wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu zdobytych już wiadomości. Z uwagi na formę opracowania stanowi cenną pomoc przy przygotowywaniu się do egzaminu. Pytania zostały tak skonstruowane, aby uniknąć powtórzeń przy formułowaniu odpowiedzi. Czytelnik powinien jednak mieć na względzie, że przy udzielaniu odpowiedzi na konkretne pytanie byłoby niejednokrotnie wskazane wykorzystanie informacji znajdujących się w odpowiedzi na inne pytanie. Nadto, aby odpowiedź była pełna, powinien także uwzględnić podane przykłady oraz przywołane orzecznictwo. Na końcu podręcznika zostało zamieszczone zestawienie wybranej literatury, z której korzystaliśmy przy jego opracowaniu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to wykaz zupełny, a jedynie zestawienie wykorzystanych opracowań o charakterze ogólnym.