Prawo cywilne część ogólna Hałgas

Prawo cywilne część ogólna Hałgas Pytania, kazusy, tablice

 

59 zł 45.43

Autor: Hałgas, Kostański,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325574079
Wydanie: 4/2015 Stron: 330


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka zawiera systematyczne omówienie węzłowych zagadnień części ogólnej prawa cywilnego w postaci odpowiedzi na pytania koncentrujące się na poszczególnych instytucjach prawa cywilnego oraz w formie kazusów z propozycjami ich rozwiązań. Przekazywane do rąk Czytelników opracowanie nie ma ambicji zastępowania podręcznika, stanowi pewne jego uzupełnienie i niekiedy wyciągnięcie ważniejszych kwestii niejako przed nawias. Przede wszystkim, w zamyśle Autorów, opracowanie to ma służyć pomocą w trakcie nauczania przedmiotu prawo cywilne, dlatego adresowane jest w pierwszej kolejności do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych oraz administracji. W tym zakresie, przy opracowywaniu poszczególnych zagadnień, Autorzy kierowali się również własnym doświadczeniem dydaktycznym z prowadzonych zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Książka ta może ponadto służyć aplikantom aplikacji ogólnej, adwokackim, radcowskim czy notarialnym jako pomoc w przygotowywaniu się do egzaminu z prawa cywilnego, przy powtarzaniu materiału. Autorzy starali się poświęcić więcej miejsca zagadnieniom skomplikowanym, budzącym rozbieżności w literaturze czy orzecznictwie na tyle, na ile było to możliwe w tego rodzaju publikacji. Opracowanie to ma za zadanie przede wszystkim pomóc Czytelnikowi w zrozumieniu i usystematyzowaniu podstawowych instytucji części ogólnej prawa cywilnego. Z tego powodu Autorzy ograniczyli zakres cytowanego orzecznictwa oraz wskazówek bibliograficznych, odsyłając Czytelnika w tym zakresie do podstawowych publikacji z zakresu opisywanych zagadnień.
W obecnym wydaniu niniejszego Repetytorium uwzględniony został stan prawny i literatura do 31.1.2015 r. Przygotowując kolejne wydanie, staraliśmy się również uwzględnić zgłaszane nam uwagi Czytelników, poprawiliśmy dostrzeżone usterki i dostosowaliśmy książkę do najnowszego stanu prawnego.