Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

 

55 zł 44.22

Autor: Mróz Teresa, Zając Agata,
LexisNexis Polska
Isbn: 9788327808028
Wydanie: 2/2014 Stron: 392


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Podręcznik do ćwiczeń praktycznych z umiejętności stosowania przepisów prawa przedstawia przykładowe stany faktyczne z zakresu prawa cywilnego części ogólnej i prawa rzeczowego. Autorki w pracy nad książką korzystały m.in. z własnych doświadczeń ze współpracy z aplikantami, głównie z aplikantami radcowskimi w ramach aplikacji zorganizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Kazusy obejmują problematykę zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych, składania oświadczeń woli oraz ważności i skuteczności czynności prawnych, działania pełnomocnika, przedawnienia roszczeń, a także kwestie dotyczące ochrony własności i posiadania, nabycia i utraty praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, służebności i zastawu. Publikacja zawiera nie tylko rozwiązania, lecz także krótkie komentarze omawiające problemy wykładni w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz piśmiennictwa. Została ona przygotowana specjalnie na potrzeby aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych i z aplikacji ogólnej, a także dla studentów i osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem przepisów prawa materialnego.