Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

 

89 zł 67.28 Bestseller

Autor: Zając Agata, Mróz Teresa,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381078382
Wydanie: 3/2017 Stron: 460


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. Kazusy obejmują m.in. problematykę:
- zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych,
- składania oświadczeń woli oraz ważności i skuteczności czynności prawnych,
- działania pełnomocnika,
- przedawnienia roszczeń,
- ochrony własności i posiadania,
- nabycia i utraty praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, służebności i zastawu.