Prawo cywilne część ogólna i zobowiązania

Prawo cywilne część ogólna i zobowiązania

 

39 zł 32.66

Autor: Kuźmicka Sulikowska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326434853
Wydanie: 2/2014 Stron: 324


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Niniejszy podręcznik razem z przygotowanym w tej samej formule, wprzódy wydanym podręcznikiem obejmującym prawo rzeczowe i spadkowe (J. Kuźmicka-Sulikowska, Prawo rzeczowe i spadkowe. Wykład w formie pytań i odpowiedzi, 2014), stanowi streszczenie wiedzy z aspektu podstawowych zadań objętych materią prawa cywilnego.
Czytelnik znajdzie w tym miejscu odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Czy w każdym przypadku, gdy jedynka podmiot obieca drugiemu, że zachowa się w osobliwy sposób, mamy do czynienia z zobowiązaniem?
- Jak kształtuje się stanowisko dłużnika w zobowiązaniu z upoważnieniem przemiennym?
- Czy z żądaniem dokonania waloryzacji sądowej może wystąpić przedsiębiorca?
- Czym charakteryzuje się szkoda przyszła i oznacza to jest ona objęta obowiązkiem odszkodowawczym?
- Czy naprawieniu podlega szkoda ewentualna?
- Na czym może polegać wcięcie wzbogacenia stanowiący jedną z przesłanek roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia?
- Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną poprzez podwładnego?
- Jaki charakter ma odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną poprzez wyrób niebezpieczny?

Pozycja bibliograficzna przeznaczona jest przede wszystkim na rzecz studentów prawa i administracji również aplikantów zawodów prawniczych, którym znajomość prezentowanej tematyki umożliwi przygotowanie się do zaliczenia kolokwiów, egzaminów oznacza to testów sprawdzających wiedzę.
Stan prawny: 15.09.2014 rok