Prawo cywilne część ogólna i zobowiązania

Prawo cywilne część ogólna i zobowiązania

 

39 zł 31.36

Autor: Kuźmicka Sulikowska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326434853
Wydanie: 2/2014 Stron: 324


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Niniejszy podręcznik wspólnie z przygotowanym w tej samej formule, uprzednio wydanym podręcznikiem obejmującym prawo rzeczowe i spadkowe (J. Kuźmicka-Sulikowska, Prawo rzeczowe i spadkowe. Wykład w formie pytań i odpowiedzi, 2014), stanowi podsumowanie znajomości z aspektu podstawowych zadań objętych materią prawa cywilnego.
Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- Czy w każdym przypadku, podczas gdy jeden podmiot obieca drugiemu, że zachowa się w określony sposób, mamy do czynienia z zobowiązaniem?
- Jak kształtuje się stanowisko dłużnika w zobowiązaniu z upoważnieniem przemiennym?
- Czy z żądaniem dokonania waloryzacji sądowej może wystąpić przedsiębiorca?
- Czym charakteryzuje się szkoda przyszła i lub jest ona objęta obowiązkiem odszkodowawczym?
- Czy naprawieniu podlega szkoda ewentualna?
- Na czym może polegać stan wzbogacenia stanowiący jedną z przesłanek roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia?
- Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez podwładnego?
- Jaki charakter ma odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez wyrób niebezpieczny?

Lektura przeznaczona jest wyjątkowo na rzecz studentów prawa i administracji także aplikantów zawodów prawniczych, którym znajomość prezentowanej tematyki umożliwi przygotowanie się do zaliczenia kolokwiów, egzaminów lub testów sprawdzających wiedzę.
Stan prawny: 15.09.2014 rok