Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Autor: Bieliński Arkadiusz, Pannert Maciej,
C.H. Beck
Isbn: 9788325584733
Wydanie: 4/2017 Stron: 322


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Stan prawny: wrzesień 2016 r. Książka Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe
zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i posiadania, ksiąg wieczystych. W wydaniu czwartym zostały uwzględnione zmiany m.in. w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym wprowadzone ustawą z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 218), która weszła w życie 1.7.2016 r., a także wynikające z ustawy z 20.2.2015 r. o rzeczach znalezionych obowiązującą od 21.6.2015 r. Podręcznik uwzględnia również istotną nowelizację kodeksu cywilnego z 10.7.2015 r. wchodzącą w życie 8.9.2016 r. wprowadzającą m.in. formę dokumentową oraz elektroniczną czynności prawnej oraz pojęcie dokumentu. W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie najnowsze orzecznictwo i liczne przykłady. SKRYPTY BECKA