Prawo energetyczne komentarz 2019

Książki i komentarze zawierają najnowszy stan prawny - czerwiec 2019 roku dla ustawy o prawie energetycznym. Zapoznasz się z nich o instytucji Koordynatora do spraw negocjacji, ustawie o efektywności energetycznej, nowych rozwiązaniach i obowiązkach, które przyniosły ostatnie reformy Prawa energetycznego. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowszy komentarz - Komentarz do prawa energetycznego wydawnictwa CH Beck


Prawo energetyczne komentarz

Duże Komentarze Becka, Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788326405983
Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatu ...

Zapowiedź książki Prawo energetyczne komentarz

Prawo energetyczne Komentarze Iuris

Pawełczyk Mirosław
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389363947
Książka jest klasycznym komentarzem do ustawy - Prawo energetyczne, która stanowi ustawę zasadniczą dla sektora energetycznego, normując takie aspekty jak m.in. zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki kszta ...

Cena w prawoo.pl:
141.74 zł
169 zł


Prawo energetyczne Komentarz

Michał Kuliński, Jacek Bartoszek, Martino Battara, Bogdan Bednarski, Maja Czarzasty
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594701
Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuje zasada swobody umów. Te dwa syst ...

Cena w prawoo.pl:
251.16 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Służebność przesyłu

Nowak Maciej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596064
W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia związane ze służebnościami przesyłu. Wyjaśniono w jaki sposób powstają służebności przesyłu, kto jest przedsiębiorcą przesyłowym, jak dochodzić roszczeń związanych ze służebnośc ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
65 zł


Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej

Marzena Czarnecka, Monografie Ekonomiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282246
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa. Dynamiczny rozwój rynku w Polsce, w tym dokonujące się zmiany na rynku energii elektrycznej, wzrost konkurencji na tym rynku a jednocześ ...

Cena w prawoo.pl:
173.24 zł
199 zł


Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Dziczek Roman
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326493201
W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trz ...

Cena w prawoo.pl:
64.89 zł
79 zł


Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Dziczek Roman
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326493201
W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trz ...

Cena w prawoo.pl:
64.89 zł
79 zł


Służebność przesyłu w prawie polskim

Lewandowski Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432453
Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych + czas dostawy W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego - służebność przesyłu - w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem wpływu regulacji pra ...

Cena w prawoo.pl:
79.79 zł
99 zł


Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

Zdzisław Gołba
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788326489891
W książce omówiono wszystkie służebności uregulowane w kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji słu ...

Cena w prawoo.pl:
83.72 zł
119 zł


Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego

Michał Warciński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442605
W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru prawnego i konstrukcji służebności gruntowych, problematykę posiadania, nabywania (w tym wskutek zasiedzenia) służebności, zagadnienie kształtowania oraz zmiany ich treści, wyk ...

Cena w prawoo.pl:
75.89 zł
89 zł