Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

 

59 zł 51.83 Bestseller

Autor: Kazusy Podręcznik prawo, Miemiec Wiesława Maria, Andrzej Huchla, Patrycja Zawadzka, Paweł Borszowski, Krystyna Sawicka, Przemysław Pest, Paweł Lenio, Witold Michał Srokosz, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Katarzyna Kopyściańska, Michał Stawiński, Dobrosława Antonów,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381245944
Wydanie: 1/2018 Stron: 464


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo finansów publicznych, Prawo finansowe 2019, Finanse publiczne podręcznik,Wysyłka

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce.
W książce autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków europejskich). Uwzględnili obowiązujące akty normatywne, poglądy nauki prawa oraz wybrane orzecznictwo.
Autorzy omówili m.in.:
- regulacje prawa budżetowego, dochodów i wydatków publicznych, deficytu i długu publicznego,
- zasady gospodarki finansowej Unii Europejskiej,
- odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, publiczne aspekty prawa bankowego i rynku finansowego,
- problemy finansowania zamówień publicznych i ubezpieczeń społecznych,
- zasady i zakres gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.