Prawo finansów samorządowych

Prawo finansów samorządowych Stan prawny: 5/6.2018 - do podciągnięcia w korekcie autorskiej do możliwie najbardziej aktualnego

 

59 zł 46.43

Autor: Michał Bitner, Elżbieta Kornberger Sokołowska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247894
Wydanie: 1/2018 Stron: 240


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo finansów publicznych, Finanse publiczne podręcznik, Finanse i rachunkowość,Wysyłka

W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego.
Wśród szeroko omówionych pojęć i instytucji warto wymienić:

podstawy prawne i zasady ogólne tego systemu,
pojęcie, strukturę i funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
klasyfikację dochodów, wydatków i dotacji,
koncepcję długu publicznego i źródła finansowania deficytu budżetowego,
kwestie związane z kontrolą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Książka Prawo finansów samorządowych stanowi kompendium wiedzy o funkcjonowaniu tzw. podsektora samorządowego w systemie finansów publicznych.

Przejrzysty układ oraz tabele, wykresy i wzory, a także aktualne tezy z orzecznictwa mają ułatwić Czytelnikom przyswojenie zawartego w książce materiału.
Publikacja Prawo finansów samorządowych jest skierowana do studentów kierunków administracyjnych i prawniczych oraz pracowników administracji samorządowej, a także polityków szczebli lokalnych i regionalnych.