Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

 

189 zł 137.52

Autor: Ewa Stefańska, Jacek Lang, Jarosław Maćkowiak, Grzegorz Lang, Maksymilian Krzymiński, Wiesław Potrapeluk, Tomasz Myśliński,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381243810
Wydanie: 2/2018 Stron: 660


Inne działy: Finanse publiczne 2018, Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Prawo budowlane 2018, Nieruchomości poradniki,Wysyłka

W komentarzu omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych ewidencji, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadawania uprawnień zawodowych, rozgraniczania nieruchomości na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, wznawiania znaków granicznych, postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej, majątkowej i karnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. W szerokim zakresie zaprezentowano poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące omawianej problematyki, w szczególności zawarte w orzeczeniach sądów administracyjnych i sądów powszechnych. Autorzy komentarza uwzględnili wszystkie zmiany komentowanej ustawy wynikające m.in. z wejścia w życie ustaw:
- z 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
- z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
- z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,
- z 20.07.2017 r. - Prawo wodne,
- z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pracowników i urzędników administracji publicznej, pracowników naukowych, jak również wszystkich innych osób zajmujących się zawodowo problematyką związaną z nieruchomościami.