Prawo giełdowe Zacharzewski Podręczniki Prawnicze

Prawo giełdowe Zacharzewski Podręczniki Prawnicze

 

69 zł 54.99

Autor: Konrad Zacharzewski, Podręczniki Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288187
Wydanie: 3/2018 Stron: 490


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności obrotu giełdowego, konstrukcję i emisję waloru, a także odpowiedzialność odszkodowawczą uczestników obrotu giełdowego. Wiele miejsca, głównie w ujęciu prawa prywatnego, poświęcono licznym kwestiom szczegółowym, m.in.:
- kodeksom deontologicznym,
- organowi nadzoru giełdowego,
- transparentności obrotu giełdowego,
- winie jako podstawie odpowiedzialności,
- implementacji dyrektywy MiFID II z 2014 r.,
- chińskim murom,
- algotradingowi (HFT),
- najlepiej pojętemu interesowi klienta,
- umowom maklerskim,
- manipulacji,
- emisji walorów giełdowych,
- rozliczeniom i rozrachunkom giełdowym,
- podwójnej księgowości,
- instrumentom finansowym,
- emitentowi (spółce publicznej),
- compliance.