Publiczne i administracyjne prawo gospodarcze

Książki z publicznego i administracyjnego prawa gospodarczego omawiają wszystkie najważniejsze kwestie związane z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Marek Wierzbowski, Hanna Gronkiewicz Waltz, Cezary Banasiński , Krzysztof Glibowski,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788381074421
Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ost ...

Cena w prawoo.pl:
54.06 zł
75 zł

Bestseller

Kodeksowe umowy handlowe

Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Katarzyna Kopaczyńska Pieczni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381241298
W książce z umów handlowych omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. Analizie zostały poddane ...

Cena w prawoo.pl:
170.65 zł
239 zł

Bestseller

Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Katarzyna Kopaczyńska Pieczni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381240468
Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii \"Biblioteka Prawa Handlowego\": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy ha ...

Cena w prawoo.pl:
177.79 zł
249 zł

Bestseller

Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Przemysław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381240055
Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, ...

Cena w prawoo.pl:
170.65 zł
239 zł

Bestseller

Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

Marek Szydło
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361668398
Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolnośc ...

Cena w prawoo.pl:
34.99 zł
39.99 zł


Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Jan Olszewski, Beata Sagan, Roman Uliasz, Dominika Wapińska, Robert Bielaszka, Tomas
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325577445
W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem ...

Cena w prawoo.pl:
57.13 zł
75 zł

Bestseller

Prawo gospodarcze prywatne Mróz

Mróz Teresa, Mirosław Stec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325585532
Książka z prawa gospodarczego prywatnego składa się z części, z których:- pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych, omawia pojęcie i zasady prawa gospodarc ...

Cena w prawoo.pl:
80.88 zł
109 zł

Bestseller

Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes, Łucja Nowak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588960
Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.:\r\n- r ...

Cena w prawoo.pl:
45.57 zł
59 zł

Bestseller

ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Leon Kieres
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2007 | Isbn 8360631195
Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadn ...

Cena w prawoo.pl:
45.57 zł
59.9 zł


Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

Witosz Aleksander
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326491672
Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odby ...

Cena w prawoo.pl:
41.90 zł
59 zł

Bestseller