Publiczne i administracyjne prawo gospodarcze

Książki z publicznego i administracyjnego prawa gospodarczego omawiają wszystkie najważniejsze kwestie związane z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze i spółek

Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska Matosiuk, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2019 | Isbn 9788381581660
Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach d ...

Cena w prawoo.pl:
110.42 zł
129 zł


Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Prawo w pigułce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381288606
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przed ...

Cena w prawoo.pl:
25.18 zł
29.9 zł


Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

Dominika Mróz Krysta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433054
Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych rozliczeń stron po dokonaniu odstąpienia od umowy. Ma on charakter uniwersalny, ponieważ jest niezależny od kwestii przejścia lub nieprzejęcia własności rzeczy po odstąpieniu, jak ...

Cena w prawoo.pl:
75.59 zł
99 zł


Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Marek Wierzbowski, Hanna Gronkiewicz Waltz, Cezary Banasiński, Krzysztof Glibowski,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788381074421
Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub a ...

Cena w prawoo.pl:
59.39 zł
75 zł


Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Teresa Mróz, Mirosław Stec, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381288033
Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie praw ...

Cena w prawoo.pl:
89.87 zł
118 zł


Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Jan Olszewski, Beata Sagan, Roman Uliasz, Dominika Wapińska, Robert Bielaszka, Tomas
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325577445
W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywan ...

Cena w prawoo.pl:
58.31 zł
75 zł


Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

Marek Szydło
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361668398
Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej została tu przedstawiona jako złożon ...

Cena w prawoo.pl:
32.19 zł
39.99 zł


Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes, Łucja Nowak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588960
Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.:\r\n- reguły międzynarodowego handlu towarami i usługami,- zakres i środki och ...

Cena w prawoo.pl:
45.35 zł
59 zł


ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Leon Kieres
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2007 | Isbn 8360631195
Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarczego.\r\nInicjatywa tych spotkań był ...

Cena w prawoo.pl:
46.43 zł
59.9 zł


Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

Witosz Aleksander
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326491672
Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść książki ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł