Publiczne i administracyjne prawo gospodarcze

Książki z publicznego i administracyjnego prawa gospodarczego omawiają wszystkie najważniejsze kwestie związane z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Marek Wierzbowski, Hanna Gronkiewicz Waltz, Cezary Banasiński, Krzysztof Glibowski,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788381074421
Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub a ...

Cena w prawoo.pl:
59.35 zł
75 zł


Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Teresa Mróz, Mirosław Stec, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381288033
Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie praw ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
119 zł


Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Prawo w pigułce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381288606
W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przed ...

Cena w prawoo.pl:
27.38 zł
29.9 zł


Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Jan Olszewski, Beata Sagan, Roman Uliasz, Dominika Wapińska, Robert Bielaszka, Tomas
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325577445
W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywan ...

Cena w prawoo.pl:
60.37 zł
75 zł


Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

Marek Szydło
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361668398
Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej została tu przedstawiona jako złożon ...

Cena w prawoo.pl:
34.99 zł
39.99 zł


Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes, Łucja Nowak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588960
Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.:\r\n- reguły międzynarodowego handlu towarami i usługami,- zakres i środki och ...

Cena w prawoo.pl:
48.15 zł
59 zł


ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Leon Kieres
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2007 | Isbn 8360631195
Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarczego.\r\nInicjatywa tych spotkań był ...

Cena w prawoo.pl:
48.15 zł
59.9 zł


Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

Witosz Aleksander
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326491672
Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść książki ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
59 zł


Prawo gospodarcze Wierzbowski Gronkiewicz-Waltz

Banasiński Cezary, Glibowski Krzysztof, Gronkiewicz Waltz Hanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326493430
Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo g ...

Cena w prawoo.pl:
63.49 zł
69 zł


Prawo gospodarcze Wierzbowski Gronkiewicz-Waltz

Banasiński Cezary, Glibowski Krzysztof, Gronkiewicz Waltz Hanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326493430
Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo g ...

Cena w prawoo.pl:
63.49 zł
69 zł