Kodeksowe i pozakodeksowe umowy handlowe i gospodarcze

Książki zawierają wzory umów handlowych, gospodarczych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. Dział ten to kompendium wiedzy na temat umów stosowanych w

obrocie gospodarczym

i handlowym. Autorzy książek nie tylko w przejrzysty sposób analizują umowy, ale również podpowiadają, jak je poprawnie tworzyć w nieuregulowanych przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. Znajdziesz wzory, komentarze, orzecznictwo, które wyczerpująco przedstawia charakterystykę wszystkich najważniejszych

umów handlowych


Jak założyć i prowadzić własną firmę Praktyczny poradnik z przykładami

Mućko Przemysław, Sokół Aneta
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381020855
Poradnik Jak założyć i prowadzić własną firmę pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wyko ...

Cena w prawoo.pl:
35.62 zł
38 zł


Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD

Okła Anuszewska Marzena, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285568
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD. Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie go ...

Cena w prawoo.pl:
134.04 zł
179 zł


Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Żurek Michał
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285964
Reforma kapitału zakładowego jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w doktrynie prawa spółek, a prezentowany - funkcjonalny sposób jego ujęcia - całkowicie odbiega od prezentowanych w literaturze przedmiotu opracowań. Kapita ...

Cena w prawoo.pl:
158.24 zł
179 zł


Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Ochmann Paweł
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287487
Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powództwo o uchylenie uchwały. Za pomocą tych p ...

Cena w prawoo.pl:
131.72 zł
149 zł


Limits of Harmonisation and Convergence

Zoll Fryderyk, Jagielska Monika, Macierzyńska Franaszczyk Elwira, Rott Pietrzyk Ewa,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381242981
In 2015 the European legislator stopped the legislative process concerning the Common European Sales Law. The fully-fledged autonomous European system of contract law met with a mixed reception among the EU Member States. The European Union deci ...

Cena w prawoo.pl:
155.22 zł
199 zł


Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich wyd IX p

Przemysław Mućko, Aneta Sokół
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381020862
Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty p ...

Cena w prawoo.pl:
35.10 zł
45 zł


Prawo przedsiębiorców

C.H. Beck
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287777
Stan prawny: 23 kwietnia 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Cena w prawoo.pl:
13.96 zł
14.9 zł


Działaność gospodarcza

Infor Biznes
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie /2018 | Isbn 9788365986450
Praktyczny przewodnik dotyczący form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniający najnowsze zmiany legislacyjne związane z uchwaleniem pakietu następujących aktów prawnych. ustawy – Prawo ...

Cena w prawoo.pl:
61.62 zł
79 zł


Umowy gospodarcze (handlowe) Wzory umów z objaśnieniami

Piotr Bielski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046257
Integralną częścią książki Umowy gospodarcze handlowe jest suplement elektroniczny zawierający wszystkie wzory umów w wersji edytowalnej (format MS Word). Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją ...

Cena w prawoo.pl:
132.07 zł
189 zł


Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Przemysław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381240055
Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. W drug ...

Cena w prawoo.pl:
171.59 zł
239 zł