Kodeksowe i pozakodeksowe umowy handlowe i gospodarcze

Książki zawierają wzory umów handlowych, gospodarczych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. Dział ten to kompendium wiedzy na temat umów stosowanych w

obrocie gospodarczym

i handlowym. Autorzy książek nie tylko w przejrzysty sposób analizują umowy, ale również podpowiadają, jak je poprawnie tworzyć w nieuregulowanych przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. Znajdziesz wzory, komentarze, orzecznictwo, które wyczerpująco przedstawia charakterystykę wszystkich najważniejszych

umów handlowych


Kodeks spółek handlowych

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381600484
Stan prawny na: 21.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarcz ...

Cena w prawoo.pl:
12.66 zł
12.9 zł


Umowa przewozu osób

Ambożuk Dorota, Dąbrowski Daniel, Wesołowski Krzysztof
Wydawnictwo: edu Libri
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365648730
Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi – przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Prze ...

Cena w prawoo.pl:
56.31 zł
64 zł


Mieszkaniowy rachunek powierniczy Analiza cywilnoprawna

Gliniecki Bartłomiej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie /2018 | Isbn 9788378656685
Niniejsze opracowanie, oprócz możliwie kompleksowego, cywilnoprawnego zaprezentowania instytucji mieszkaniowego rachunku powierniczego, ma na celu przede wszystkim ocenę jego konstrukcji normatywnej, wyznaczanej w dominującym stopniu przez p ...

Cena w prawoo.pl:
33.00 zł
31.5 zł


Umowy w praktyce przedsiębiorcy

Fryc Marta, Studziński Adam
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2018 | Isbn 9788326965708
Książka jest poświęcona umowom i skierowana do przedsiębiorców, którzy stykają się z nimi w codziennej praktyce. Zawiera praktyczne porady, w jaki sposób skonstruować umowę od samego początku i w jaki sposób nie popełnić często ...

Cena w prawoo.pl:
52.70 zł
59.9 zł


Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz

Piszcz Anna, Stawicki Aleksander, Wolski Dominik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247399
Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ten długo oczekiwany akt prawny, będący implementacją dyrektywy unijnej (tzw. dyr ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
199 zł


Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

Uliasz Roman
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie /2018 | Isbn 9788381287401
Prezentowana publikacja dotyczy szeregu istotnych na gruncie prawa spółek i prawa cywilnego zagadnień wiążących się z problematyką nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. W pracy poruszono m.in. takie kwestie jak: char ...

Cena w prawoo.pl:
170.55 zł
179 zł


Jak założyć i prowadzić własną firmę Praktyczny poradnik z przykładami

Mućko Przemysław, Sokół Aneta
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381020855
Poradnik Jak założyć i prowadzić własną firmę pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wyko ...

Cena w prawoo.pl:
37.32 zł
38 zł


Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD

Okła Anuszewska Marzena, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285568
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD. Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie go ...

Cena w prawoo.pl:
141.23 zł
179 zł


Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Żurek Michał
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285964
Reforma kapitału zakładowego jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w doktrynie prawa spółek, a prezentowany - funkcjonalny sposób jego ujęcia - całkowicie odbiega od prezentowanych w literaturze przedmiotu opracowań. Kapita ...

Cena w prawoo.pl:
170.56 zł
179 zł


Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Ochmann Paweł
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287487
Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powództwo o uchylenie uchwały. Za pomocą tych p ...

Cena w prawoo.pl:
141.97 zł
149 zł