Kodeksowe i pozakodeksowe umowy handlowe i gospodarcze

Książki zawierają wzory umów handlowych, gospodarczych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. Dział ten to kompendium wiedzy na temat umów stosowanych w

obrocie gospodarczym

i handlowym. Autorzy książek nie tylko w przejrzysty sposób analizują umowy, ale również podpowiadają, jak je poprawnie tworzyć w nieuregulowanych przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. Znajdziesz wzory, komentarze, orzecznictwo, które wyczerpująco przedstawia charakterystykę wszystkich najważniejszych

umów handlowych


Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Katarzyna Kopaczyńska Pieczni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381240468
Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii \"Biblioteka Prawa Handlowego\": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odp ...

Cena w prawoo.pl:
185.49 zł
249 zł


Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech

Lissoń Piotr, Ziemski Krystian
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788323232407
Problematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najistotniejszych obszarów badań naukowych w zakresie prawa energetycznego. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ma przyczynić się do efektywnego r ...

Cena w prawoo.pl:
31.68 zł
36 zł


Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym

Szczygieł Jan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381600187
Książka Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym stanowi studium umowy kompleksowej specyficznej dla sektora energetycznego. Podjęta w niej tematyka odnosi się do ...

Cena w prawoo.pl:
103.87 zł
139 zł


Mała i średnia firma

Infor Biznes
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie /2018 | Isbn 9788365986627
Przewodnik po nowych przepisach i planowanych zmianach dla firm. W poradniku, praktyczne porady, które pomogą przedsiębiorcom dostosować się do zmian i skorzystać na nowych regulacjach. Podpowiadamy w jaki sposób założyć firmę, inform ...

Cena w prawoo.pl:
17.05 zł
19.9 zł


Kodeks spółek handlowych Tom 4

Kidyba Andrzej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247474
W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały przepisy dotyczące łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz przepisy karne, przejściowe i końcowe. Oprócz ...

Cena w prawoo.pl:
150.67 zł
199 zł


Prawo przedsiębiorców

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381581981
Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy. TWOJE PRAWO ...

Cena w prawoo.pl:
12.77 zł
14.9 zł


Współczesny interwencjonizm

Kosikowski Cezary
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248952
W monografii autor prezentuje zalety i wady współczesnego interwencjonizmu, a także bada, czy osiąga on zamierzone cele, wskazuje kierunki rozwoju i przedstawia konkretne propozycje zmian. Omawia ewolucję jego podstaw doktrynalnych; ko ...

Cena w prawoo.pl:
69.93 zł
89 zł


Nowe prawo przedsiębiorców

Dobaczewska Anna, Powałowski Andrzej, Wolska Hanna
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280525
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łącząc ...

Cena w prawoo.pl:
110.70 zł
129 zł


Skutki prawne śmierci pracodawcy

Zbucka Marta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248921
Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, a także wynikłe z tego powodu następstwa prawne w obszarze stosunku pracy. Publikacja uwzględnia najnowsze przepisy ...

Cena w prawoo.pl:
97.67 zł
129 zł


Konstytucja biznesu

Kaszok Agnieszka
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788366026629
Konstytucja biznesu broszura – zawiera jednolite teksty 6 ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny ...

Cena w prawoo.pl:
12.78 zł
14.9 zł