Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Prawo gospodarcze i handlowe Katner

 

69 zł 53.99

Autor: Szymon Byczko, Andrzej Jakubiec, Jakub Janeta, Aleksander Kappes, Przemysław Katner, Wojciech Katner, Bartosz Kucharski, Urszula Promińska, Anna Rzetelska, Podręcznik prawo,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381601078
Wydanie: 2/2016 Stron: 832


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury. Na wykład kursowy składają się cztery części, w których zaprezentowano:
- prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych (część A),
- prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych (część B),
- instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji (część C),
- prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją (część D).

W książce Prawo gospodarcze i handlowe zostały uwzględnione zmiany normatywne wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców z 2018 r. i innych ustaw gospodarczych uchwalonych w latach 2017–2018.