Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Prawo gospodarcze i handlowe Katner

 

79 zł 62.71

Autor: Szymon Byczko, Andrzej Jakubiec, Jakub Janeta, Aleksander Kappes, Przemysław Katner, Wojciech Katner, Bartosz Kucharski, Urszula Promińska, Anna Rzetelska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380927773
Wydanie: 1/2016 Stron: 808


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka z prawa gospodarczego i handlowego będzie służyć do poznania przedmiotu i odświeżenia wiadomości w nieustannie zmieniającym się stanie normatywnym - co wynika z rozwoju gospodarczego, a także przynależności do Unii Europejskiej, wspólnoty państw o celach głównie gospodarczych - nie tylko studentom, lecz także środowisku naukowemu i praktykom prawa.
Podręcznik akademicki obejmuje całość prawa prywatnego gospodarczego (handlowego), bazujący na wiedzy uzyskanej przez studentów w ramach części ogólnej prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań i majątkowego prawa rodzinnego. W sposób przystępny i ciekawy prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.
Na wykład kursowy składają się cztery części, w których zaprezentowano:
- prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych (cześć A),
- prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych (część B),
- instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji (część C),
- prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty, oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją (część D).