Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Zapowiedź książki Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Autor: Teresa Mróz, Mirosław Stec, Studia Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288033
Wydanie: 5/2018 Stron: 600


Inne działy: Podatki 2018, Prawo gospodarcze i handlowe, Prawo gospodarcze 2018, Publiczne prawo gospodarcze,Wysyłka

Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których:

pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami;
druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki majątkowe spółek i ich odpowiedzialność za zobowiązania;
trzecia przedstawia najważniejsze umowy w obrocie gospodarczym, w tym m.in.: umowy przenoszące własność praw i rzeczy, umowy pośrednictwa w obrocie gospodarczym czy umowy przewozowe.