Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Zapowiedź książki Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Autor: Prawo w pigułce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288606
Wydanie: 4/2018 Stron: 330


Inne działy: Podatki 2018, Prawo gospodarcze i handlowe, Prawo gospodarcze 2018, Publiczne prawo gospodarcze,Wysyłka

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Działalność gospodarcza:
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy
Rejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej
Koncesje, zezwolenia
Działalność regulowana
Kontrola
Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
Spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje
Przedsiębiorstwa państwowe – komercjalizacja i prywatyzacja
Prawo konkurencji
Pomoc publiczna
Prawo zamówień publicznych
Koncesje na roboty budowlane i usługi
Partnerstwo publiczno-prywatne
Prawo energetyczne
Prawo pocztowe
Prawo transportowe