Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Szymon Byczko, Andrzej Jakubiec, Jakub Janeta, Aleksander Kappes, Przemysław Katner,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380927773
Książka z prawa gospodarczego i handlowego będzie służyć do poznania przedmiotu i odświeżenia wiadomości w nieustannie zmieniającym się stanie normatywnym - co wynika z rozwoju gospodarczego, a także przynależności do Unii Europejs ...

Cena w prawoo.pl:
62.71 zł
79 zł


Prawo kontraktów

Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381076142
W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:- umów gwarancyjnych,- czynności powierniczych,- umów ramowych,- odpowiedzialności odszkodowawczej,- przekształceń p ...

Cena w prawoo.pl:
181.89 zł
249 zł


Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego

Jacek Zrałek, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597733
Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia powstające w związku z realizacją umowy arb ...

Cena w prawoo.pl:
112.24 zł
139 zł

Zapowiedź książki Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego

Nieważność czynności prawnej Gutowski

Maciej Gutowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788325595630
Publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmia ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
179 zł


Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach

Edward Biegun, Jarosław Halikowski, Julian Jezioro, Tadeusz Kierzyk
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2007 | Isbn 8388166999
Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach (miękka) Objaśnienie skrótów Wstępne wiadomości o obrocie handlowym Rynek jako kategoria ekonomiczna Pojęcie obrotu i jego rodzaje Umowy zobowiązaniowe jako głów ...

Cena w prawoo.pl:
41.43 zł
49 zł


Prawo handlowe spółki osobowe


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325590840
Skrypt Becka z prawa handlowego przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim pr ...

Cena w prawoo.pl:
47.03 zł
59 zł


Prawo handlowe i gospodarcze repetytorium 2017

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588014
Repetytorium z prawa handlowego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji dokonanych w 2016 r., wynikających m.in. z: - ustawy z dnia 31. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo handlowe repetytorium 2017

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588014
Prawo handlowe pytania, kazusy, tablice, testy. ...

Cena w prawoo.pl:
47.58 zł
59 zł

Zapowiedź książki Prawo handlowe repetytorium 2017

Spółki handlowe Pytania i odpowiedzi

Jacyszyn Jerzy, Anna Koronkiewicz Wiórek, Bogusław Książek, Marta Piotrowska Kła
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788326486685
Książka o spółkach handlowych w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego. Pytania i odpowiedzi odnoszą się głównie do materii kodeksu spółek handlowych. Autorzy uwzględnili też wybrane zagadnie ...

Cena w prawoo.pl:
49.50 zł
65 zł


Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków

Dyki Radosław
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378042938
Od 1 stycznia 2016 r. zmienione przepisy mają się przyczynić do poprawy dyscypliny płatniczej i zmniejszenia zatorów płatniczych w transakcjach handlowych, zwiększenia przejrzystości stosowanych rozwiązań wspomagających wierzycieli w ...

Cena w prawoo.pl:
109.54 zł
157.5 zł