Elementy prawa dla ekonomistów

Wojciech Siuda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Contact
Wydanie 22/2013 | Isbn 9788360251218
Współczesne ustawodawstwa, w tym także ustawodawstwo polskie, przyjmują zasadę pełnej odpowiedzialności za postępowanie i jego skutki bez względu na znajomość przepisów. Dotyczy to wszelkich form odpowiedzialności prawnej cywilnej, ...

Cena w prawoo.pl:
36.14 zł
44 zł


Prawo handlowe spółki osobowe


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325590840
Skrypt Becka z prawa handlowego przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim pr ...

Cena w prawoo.pl:
48.29 zł
59 zł


Prawo handlowe i gospodarcze repetytorium 2017

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588014
Repetytorium z prawa handlowego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji dokonanych w 2016 r., wynikających m.in. z: - ustawy z dnia 31. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Polskie prawo handlowe Ciszewski

Ciszewski Jerzy
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326492860
Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się w ...

Cena w prawoo.pl:
54.05 zł
69 zł


Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Szymon Byczko, Andrzej Jakubiec, Jakub Janeta, Aleksander Kappes, Przemysław Katner,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380927773
Książka z prawa gospodarczego i handlowego będzie służyć do poznania przedmiotu i odświeżenia wiadomości w nieustannie zmieniającym się stanie normatywnym - co wynika z rozwoju gospodarczego, a także przynależności do Unii Europejs ...

Cena w prawoo.pl:
61.98 zł
79 zł


Prawo handlowe repetytorium 2017

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588014
Prawo handlowe pytania, kazusy, tablice, testy. ...

Cena w prawoo.pl:
48.85 zł
59 zł

Zapowiedź książki Prawo handlowe repetytorium 2017

Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Dąbek Paweł, Gnela Bogusława, Kaźmierczyk Aneta, Lic Jan
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788326499616
W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i up ...

Cena w prawoo.pl:
53.16 zł
69 zł


Spółki handlowe Pytania i odpowiedzi

Jacyszyn Jerzy, Anna Koronkiewicz Wiórek, Bogusław Książek, Marta Piotrowska Kła
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788326486685
Książka o spółkach handlowych w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego. Pytania i odpowiedzi odnoszą się głównie do materii kodeksu spółek handlowych. Autorzy uwzględnili też wybrane zagadnie ...

Cena w prawoo.pl:
50.83 zł
65 zł


Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków

Dyki Radosław
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378042938
Od 1 stycznia 2016 r. zmienione przepisy mają się przyczynić do poprawy dyscypliny płatniczej i zmniejszenia zatorów płatniczych w transakcjach handlowych, zwiększenia przejrzystości stosowanych rozwiązań wspomagających wierzycieli w ...

Cena w prawoo.pl:
117.73 zł
157.5 zł


Prawo handlowe w pigułce 2016 Beck

Gacka Asiewicz Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325584917
Stan prawny: kwiecień 2016 r. Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz wprowadzone w ustawie Prawo upadłościowe, a także nowy dział omawiający nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.To ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł